“วันนอร์” ลั่น “รบต้องชนะ” มั่นใจซิวชัย 15 เขตเป้าหมาย “ทวี”ขอแลนด์สไลด์ภาคใต้

“วันนอร์” ลั่น “รบต้องชนะ” มั่นใจซิวชัย 15 เขตเป้าหมาย “ทวี”ขอแลนด์สไลด์ภาคใต้

“วันนอร์” ชูเทคโนโลยีคือโอกาสของการเมืองสมัยใหม่ ย้ำ “รบครั้งนี้ต้องชนะ” มั่นใจซิวชัย 15 เขตเป้าหมาย ย้ำการเลือกตั้งคือสงครามของคนชายแดนใต้ ด้าน “ทวี” ลุยผลักดัน “มลายู” เป็นภาษาราชการภาษาที่ 2

วันเสาร์ที่ 29 ม.ค.66 ที่หอประชุมมูลนิธิมะทา จ.ยะลา นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา หัวหน้าพรรคประชาชาติ เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรบริหารศูนย์อำนวยการเลือกตั้งประจำเขตเพื่อชนะการเลือกตั้ง พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง “พรรคประชาชาติกับชัยชนะในการเลือกตั้ง” โดยมี พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ และเลขาธิการพรรค พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารพรรค ส.ส.ของพรรค และสมาชิกพรรค ร่วมกิจกรรมอย่างเนืองแน่น

ภายในงานมีการให้ความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบและโครงสร้างของศูนย์อำนวยการเลือกตั้ง ตลอดจนภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ประกอบด้วย งานธุรการ งานทะเบียน งานประชาสัมพันธ์ งานกิจการพิเศษ งานบัญชีและการเงิน รวมท้ังระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนั้น ยังมีการอบรมให้ความรู้เป็นแนวทางเพื่อให้ชนะการเลือกตั้ง ทั้งการสร้างศรัทธาต่อตัวผู้สมัครและบุคลากรภายในพรรค, การบริหารจัดการผู้สังเกตการณ์ประจำหน่วยเลือกตั้งในวันเลือกตั้ง, การบริหารบุคคลและบริหารจัดการคะแนน ฯลฯ

นอกจากนี้ AMANAH GROUP ยังได้อบรมให้ความรู้ทางด้านเทคนิคและการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฝึกการสร้างช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Instagram, YouTube, Line OA, TikTok, Twitter และฝึกผลิตสื่อภาพและวีดีโอผ่านมือถือ คอมพิวเตอร์ พร้อมนำไปใช้งาน

มีการบรรยายเกี่ยวกับการใช้โซเชียลมีเดียแต่ละแพลตฟอร์มให้ตอบโจทย์กับพฤติกรรมของคนไทย การประยุกต์ใช้ Data เพื่อวางกลยุทธ์ เทคนิคการโพสต์คอนเทนต์อย่างไรให้โดนใจ ฯลฯ


“วันนอร์” มั่นใจเอาชนะ 15 เขตเป้าหมาย

นายวันมูหะมัดนอร์ กล่าวตอนหนึ่งว่า วันนี้เป็นการอบรมสมาชิกทั้ง 15 เขต (จำนวนเขตที่พรรคส่งผู้สมัคร ส.ส.) ซึ่ง 15 เขตนี้ควรจะได้รับชัยชนะ ทำไม่ถึงกล้าพูดว่าสามารถเอาชนะ ได้ทั้ง 15 เขต เพราะการอบรมตลอด 2 วันนี้ จะทำให้ทุกคนมีความรู้และเข้าใจในมิติต่างๆของการเอาชนะการเลือกตั้งครั้งนี้

“วันนี้เรามาคุยกันแบบครอบครัวประชาชาติ พูดตรง พูดความจริง เราคือครอบครัวเดียวกัน และเทคโนโลยีใหม่ๆ คือการสือสาร คือโอกาสของการเมืองเพื่อชนะการเลือกตั้ง เราจะทำอย่างไรให้ชนะ เพราะวันนี้เราเกือบชนะแล้ว”

พร้อมเป็นนายกฯของคนชายแดนใต้

โอกาสนี้ หัวหน้าพรรคประชาชาติ ยังได้โชว์ผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน หรือ “โพล” หัวข้อพรรคการเมืองที่ “คนปาตานี” หรือคนชายแดนใต้อยากเลือก ปรากฏว่า พรรคประชาชาติ ได้คะแนนท่วมท้นถึง 62% ส่วนนายกรัฐมนตรีที่คนปาตานี หรือคนชายแดนใต้อยากเลือก คือ นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ได้ 46%

“ผมพร้อมเป็นนายกรัฐมนตรีของคนจังหวัดชายแดนภาคใต้ พรรคประชาชาติไม่ได้ด้อย สามารถนำไปหาเสียงได้” นายวันมูหะมัดนอร์ กล่าว และย้ำกับผู้เข้าอบรมว่า การรบครั้งนี้ ต้องชนะ ถือเป็นสงครามใหญ่ของคนจังหวัดชายแดนภาคใต้ พรรคประชาชาติต้องชนะอย่างเดียว แพ้ไม่ได้ เพื่อความอยู่ดีกินดี และแก้ไข้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนของเรา


ชู “มลายู” ภาษาราชการภาษาที่ 2
พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ และเลขาธิการพรรคประชาชาติ กล่าวปิดการอบรม ตอนหนึ่งว่า พรรคประชาชาติไม่มีเงิน ไม่มีอำนาจรัฐที่จะไปแข่งกับพรรคอื่น แต่สิ่งที่เหนือกว่าพรรคอื่น คือเรามีความจริงใจที่จะแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชน

“พรรคประชาชาติจะทำให้ภาษามลายูเป็นภาษาราชการภาษาที่ 2 ถ้าคนไทยทั้งประเทศยังยอมรับไม่ได้ ก็ให้เป็นภาษาที่ 2 ในพื้นที่ที่มีประชาชนส่วนใหญ่พูดภาษามลายู เพราะมิฉะนั้นเราจะอยู่ไม่ได้ เนื่องจากภาษาคือโอกาสของการค้าขาย และประเทศรอบบ้านเรา ทั้งอินโดนีเซีย มาเลเซีย ล้วนใช้ภาษามลายู” พ.ต.อ.ทวี กล่าว

เลขาธิการพรรคประชาชาติ บอกด้วยว่า พรรคกล้าประกาศจะทำให้เกษตรกรมีกรรมสิทธิ์ ในที่ดินทำกิน ครอบครัวละ 20 ไร่ ฉะนั้นขอโอกาสให้เราเป็นรัฐบาล พรรคจะแก้ปัญหาของประชาชน คือ ต้องทำให้ลูกหลานมีความหวัง มีความฝัน ขจัดความกลัว

“พรรคประชาชาติหวังคะแนนเลือกตั้งเขตละ 5 หมื่นคะแนน เราจะแลนด์สไลด์ในภาคใต้ เพื่อทำให้พี่น้องประชาชนมีชีวิตที่ดีขึ้น วันนี้ถือเป็นภาวะฉุกเฉินที่เราจะต้องเอาชนะทุกพื้นที่” พ.ต.อ.ทวี กล่าวทิ้งท้าย

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Related posts