สุโขทัย ประชาชนร่วมพิธีเททองหล่อพระเจ้าเก้าตื้อวัดพิพัฒน์มงคล ส่องเลขเด็ดรถกู้ชีพ ครูบามอบให้ใช้ประโยชน์

สุโขทัย ประชาชนร่วมพิธีเททองหล่อพระเจ้าเก้าตื้อวัดพิพัฒน์มงคล ส่องเลขเด็ดรถกู้ชีพ ครูบามอบให้ใช้ประโยชน์

ที่วัดพิพัฒน์มงคล(วัดหลวงพ่อทองคำ) ตำบลทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย เจ้าคุณพระมงคลพัฒนพิธาน(ครูบาญาณทิพย์)เป็นประทานในการ พิธีเททองหล่อพระเจ้าเก้าตื้อ ครั้งที่ 1 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 เพื่อนำมาประดิษฐาน ณ วิหารหลวงที่จำลองแบบมาจากวิหารวัดเชียงทอง เมืองหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผสมผสานกับสถาปัตยกรรมล้านนา เป็นศิลปะที่อ่อนช้อยงดงาม


สำหรับพระเจ้าเก้าตื้อ เป็นพุทธศิลป์ที่สวยงามองค์หนึ่งของล้านนา ปัจจุบันประดิษฐานอยู่ในอุโบสถวัดพระเจ้าเก้าตื้อ ซึ่งรวมเป็นวัดเดียวกันกับวัดสวนดอก จังหวัดเชียงใหม่ คำว่า “ตื้อ” เป็นหน่วยวัดน้ำหนักโลหะของล้านนาในสมัยโบราณ ซึ่ง 1 ตื้อ เท่ากับ 1,000 กิโลกรัม (บางตำรากล่าวว่า 1 ตื้อ เท่ากับ 1,200 กิโลกรัม) พระเจ้าเก้าตื้อ หมายถึง พระพุทธรูปที่หล่อด้วยโลหะหนักถึง 9,000 กิโลกรัม หรือ 9 ตัน ซึ่งพระเจ้าเก้าตื้อ ที่ทางวัดจัดสร้างในครั้งนี้มีขนาดหน้าตักกว้าง 9.44 ศอก องค์พระสูง 14.6 ศอก และในพิธีเททองในครั้งนี้ เป็นการเททองหล่อครั้งที่ 1 เป็นการหล่อส่วนพระเมาลี หรือปลายเศียรพระ


ในพิธีเทองงหล่อพระเจ้าเก้าตื้อ ในครั้งนี้มีคณะศรัทธาลูกศิษย์หลวงพ่อครูบาญาณทิพย์ จากฮ่องกง นำเงินมาร่วมทำบุญหล่อพระเจ้าเก้าตื้อ ถึง 9 ล้านบาท มีคณะลูกศิษย์คณะศรัทธา เข้าร่วมพิธีจำนวนมาก จากนั้น เจ้าคุณพระมงคลพัฒนพิธาน(ครูบาญาณทิพย์) ได้มอบรถกู้ชีพมูลค่า หนึ่งล้าน หนึ่งแสนห้าหมื่นบาท ให้แก่ทางเทศบาลตำบลทุ่งเสลี่ยม มีนายภาณุวิชญ์ จองป้อ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งเสลี่ยม พร้อมคณะรับมอบ โดยมีประชาชนและคณะศรัทธา ส่องเลขเด็ดรถกูชีพที่หลวงพาอครูบาญาณทิพย์มอบให้กับทางเทศบาลทุ่งเสลี่ยม โดยทะเบียนรถ 1 ขษ 1094 กรุงเทพมหานคร เพื่อไปเสี่ยงโชค ซื้อสลากกินแบทงในครั้งนี้เนื่องจากใกล้วันหวยออก อีกด้วย

 

 

Related posts