เพชรบูรณ์-วัยเก๋าเร้าใจ สู้ตายแข่งแปรรูปผลิตภัณฑ์ OTOP กล้วยไส้มะขาม ในงานมะขามหวานเพชรบูรณ์

เพชรบูรณ์-วัยเก๋าเร้าใจ สู้ตายแข่งแปรรูปผลิตภัณฑ์ OTOP กล้วยไส้มะขาม ในงานมะขามหวานเพชรบูรณ์

วันที่ 30 มกราคม 2566ที่ เวที OTOP สนามหน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ นายสุเมธ ธีรนิติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกิจกรรมส่งเสริมการขายการแปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วยไส้มะขาม โดยมีนางธีรพร พรพฤฒิพันธุ์ ประธานเครือข่าย OTOP จังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ว่า เพื่อเป็นการเผยแพร่กรรมวิธีและศิลปะในการทำกล้วยไส้มะขาม เป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนเพชรบูรณ์ และฝึกฝนทักษะการแปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วยไส้มะขาม โดยนำมาประยุกต์เป็นอาชีพสร้างรายได้แก่ประชาชน

การจัดงานครั้งนี้ มุ่งเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของกลุ่ม/องค์กร/เครือข่ายหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ทั้ง 11 อำเภอ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมงานประจำปีของจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยสร้างสรรค์กิจกรรมให้เป็นสีสันกับงานประเพณีของจังหวัดเพชรบูรณ์ การจัดการแข่งขันในครั้งนี้ ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ จำนวน 3 กิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมที่ 1 การขูดมะพร้าวลีลาวัยเก๋า อายุ 60 ปีขึ้นไป กิจกรรมที่ 2 การกวนมะขามลีลา กิจกรรมที่ 3 การทำกล้วยไส้มะขาม


เมื่อทุกอย่างพร้อม เสียงนกหวีดจากคณะกรรมการก็ดังขึ้น แต่ละทีม ก็จะออกลีลากัน สะเทือน ทั้งเวทีการแข่งขัน สร้างเสียงหัวเราะ รอยยิ้ม และ ความสุขสนุกสนาน ให้กับบรรดากองเชียร์ ที่ให้กำลังใจ และส่งเสียงเชียร์ กันบริเวณด้านหน้าเวที เป็นอย่างมาก ขณะที่ บางทีม ออกลีลาท่าเต้นมากเกินจนเป็นลมต้องร้องหายาดมก็มี


สำหรับ ผลการประกวดการแข่งขันฯ จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ปรากฏผลดังนี้ ชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ ทีมก๊วนกวนใจ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ ทีมคนงามบ้านทุ่ง อำเภอศรีเทพ รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ ทีมอำเภอวิเชียรบุรี
สำหรับการจัดการแข่งขันแปรรูปผลิตภัณฑ์ OTOP กล้วยไส้มะขาม เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเสริม ในงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ ซึ่งจังหวัดเพชรบูรณ์จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 มกราคม -4 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นการสร้างสีสันความสุข ผ่อนคลายความเครียด ให้กับพี่น้องประชาชน ที่มาร่วมงาน นอกจากนี้ ยังเป็นการเสริมสร้างความสามัคคี ความสมานฉันท์ ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันจากอำเภอต่างๆของจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นอย่างยิ่ง

 

มนสิชา คล้ายแก้ว

Related posts