เพชรบูรณ์-จัดประกวดสุดยอดมะขามหวานประจำปี 2566 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เพชรบูรณ์-จัดประกวดสุดยอดมะขามหวานประจำปี 2566 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ที่กองอำนวยการประกวดมะขามหวาน บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดการประกวดมะขามหวาน ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2566 โดยมี นายสุภาร อภัยนอก หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและและพัฒนาเกษตรกร รักษาการเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการ และเกษตรกร เข้าร่วมการประกวดสุดยอดมะขามหวาน เพื่อเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงของมะขามหวานจังหวัดเพชรบูรณ์

รวมทั้งเป็นการกระตุ้นให้เกษตรกรผู้ปลูกมะขามหวาน พัฒนาปรับปรุงคุณภาพ มะขามหวานให้มีความสม่ำเสมอ ได้มาตรฐานสินค้า ตรงกับความต้องการของตลาด ตลอดจนให้เกษตรกรตื่นตัวในการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดี การจัดประกวดในครั้งนี้ มีการประกวดมะขามหวานจำนวน 5 พันธุ์ ได้แก่ พันธุ์ศรีชมภู พันธุ์ขันตี พันธุ์สีทอง พันธุ์ประกายทอง และ พันธุ์อื่นๆ ซึ่งมีเกษตรกรผู้ปลูกมะขามที่สนใจร่วมส่งมะขามคุณภาพดี เข้าประกวดเป็นจำนวนมากถึง 494 ตัวอย่าง โดยผู้ชนะเลิศการประกวดแต่ละสายพันธุ์จะได้รับโล่และเงินรางวัล 10,000 บาท


สำหรับผลการประกวดมะขามหวานแต่ละสายพันธุ์ มีดังนี้ มะขามหวาน พันธุ์สีทอง ชนะเลิศ ได้แก่ นายอภิวรรณ ขีดวัน บ้านเลขที่ 199 หมู่ 12 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ พันธุ์ประกายทอง ชนะเลิศ ได้แก่ นางเสริม กัณหา บ้านเลขที่ 116 หมู่ 3 ตำบลซับเปิบอำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์
พันธุ์สีชมพู ชนะเลิศ ได้แก่ นางปอ โคตรสุวรรณ บ้านเลขที่ 180 หมู่ 7 ตำบลซับเปิบอำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์
พันธุ์ขันตี ชนะเลิศ ได้แก่ นางสร้อยประสิทธิ์ บุญกิต บ้านเลขที่ 85/1 หมู่ 13 ตำบลวังบาลอำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
มะขามหวานพันธุ์อื่นๆ ชนะเลิศ ได้แก่ พันธุ์เพชรอัมพร นางสาวภิญญาพัชร์ คำแว่น บ้านเลขที่ 32/1 หมู่ 3 ตำบลตาดกลอย อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์


ในส่วนของรางวัลชนะเลิศที่จะได้รับถ้วยพระราชทาน คณะกรรมการจะนำมะขามหวานทั้ง 5 สายพันธุ์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ มาประกวดอีกรอบ เป็นสุดยอดมะขามหวานเพชรบูรณ์ ประจำปี 2566 เพื่อชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยลงพื้นที่เก็บคะแนนในสวนของแต่ละสายพันธุ์ โดยจะต้องเป็นสวนที่มี การบริหารจัดการสวน สร้างองค์ความรู้ที่ได้คุณภาพและมาตรฐาน สามารถพัฒนาเป็นเกษตรกรต้นแบบสวนมะขาม เผยแพร่ขยายผลให้แก่สาธารณชนได้ และในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 จะเป็นพิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มอบให้ผู้ชนะเลิศสุดยอดมะขามหวานเพชรบูรณ์แห่งปี 2566 พร้อมรับเงินรางวัล 10,000 บาท

 

มนสิชา คล้ายแก้ว

Related posts