พิษณุโลก  อบจ.พิษณุโลก ร่วมแถลงข่าวการจัดกิจกรรมการแสดง แสง สี เสียง “ตามรอยบูรพกษัตริย์ไทย” ณ วัดวิหารทอง พระราชวังจันทน์

พิษณุโลก  อบจ.พิษณุโลก ร่วมแถลงข่าวการจัดกิจกรรมการแสดง แสง สี เสียง “ตามรอยบูรพกษัตริย์ไทย” ณ วัดวิหารทอง พระราชวังจันทน์


วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นายพงษ์มนู ทองหนัก รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมงานแถลงข่าวการจัดกิจกรรมการแสดง แสง สี เสียง “ตามรอยบูรพกษัตริย์ไทย” ณ ห้องเรือนธาราโรงแรมเรือนแพ รอยัล ปาร์ค อำเภอเมืองพิษณุโลก จัดโดยสํานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลกและกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ( พิษณุโลก สุโขทัย เพชรบูรณ์ กำแพงเพชร อุตรดิตถ์) โดยมี นายทรงพล วิชัยขัทคะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการแถลงข่าว พร้อมด้วย นางปริษา ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก

และ รศ.ดร.วศินปัญญา วุธตระกูล จากมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ปรึกษากิจกรรมการแสดง แสง สี เสียง ตามรอยบูรพกษัตริย์ไทย ร่วมแถลงข่าว ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวและเข้าร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 เพิ่มมากขึ้น และสร้างสรรค์กิจกรรมและส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบที่หลากหลายที่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจและกระจายรายได้สู่ชุมชน อีกทั้งเพื่อส่งเสริมให้กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 กลายเป็นจุดมุ่งหมายปลายทางของการท่องเที่ยวการจัดประชุมและนิทรรศการรวมถึงเป็นพื้นที่จัดแสดงและจำหน่ายสินค้าและบริการในรูปแบบต่างๆ ตลอดจนเพื่อสร้างภาพลักษณ์ด้านการเป็นเมืองที่มีแหล่งท่องเที่ยวและเรื่องราวทางวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์และโดดเด่นให้กับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1


สำหรับการแสดง แสง สี เสียง “ตามรอยบูรพกษัตริย์ไทย” จะจัดการแสดงในวันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ 2566 ณ วัดวิหารทอง พระราชวังจันทน์ อำเภอเมืองพิษณุโลก เป็นการท่องเที่ยวสายวัฒนธรรม ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ภายหลังจากวิกฤติโควิด อีกทั้งเป็นการยกระดับการท่องเที่ยวในภูมิภาคให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศ ต่างประเทศ และกลุ่มสำคัญคือนักท่องเที่ยวสูงวัยให้รับรู้ว่าที่นี้เหมาะสมที่จะเป็นหมุดหมายและครั้งหนึ่งในชีวิตจะต้องมาที่นี่.

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าว

Related posts