ลำปาง-เด็กอาชีวศึกษาลำปางสุดเจ๋ง!! คว้ารางวัลชนะเลิศทักษะจิตรกรรมไทย ระดับชาติ

ลำปาง-เด็กอาชีวศึกษาลำปางสุดเจ๋ง!! คว้ารางวัลชนะเลิศทักษะจิตรกรรมไทย ระดับชาติ

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ได้รับรางวัลชนะเลิศ ทักษะจิตรกรรมไทย ระดับ ปวช. ประเภทเดี่ยว มาตรฐานระดับเหรียญทอง โดยมี นายณัฐชานนท์ ศรียา นักเรียน ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ เป็นผู้เข้าแข่งขัน ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ครั้งที่ 31 ระดับชาติ สร้างคนเก่ง คนดี มีความสุข จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2566 ณ จังหวัดระยอง

สำหรับการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ครั้งที่ 31 ระดับชาติเป็นนโยบายพัฒนาเยาวชนให้มีคุณภาพและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป็นผู้นำทางด้านวิชาชีพ สอดรับกับนโยบายรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ในการยกระดับการจัดการศึกษา ส่งผลให้นักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาเกิดประสบการณ์ เพิ่มทักษะสมรรถนะสูง และได้พัฒนาตนเอง การจัดงานในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมงานจำนวน 2,500 คน จากสถานศึกษาสังกัด สอศ. รวม 431 แห่ง ทั่วประเทศ


ภาวินันท์​ บุตร​หล้า​ รายงาน

Related posts