นครนายก – วิทยาลัยเทคนิคนครนายก ครู และนักศึกษา แผนกวิชาการตลาด วิทยาลัยเทคนิคนครนายก ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

นครนายก – วิทยาลัยเทคนิคนครนายก ครู และนักศึกษา แผนกวิชาการตลาด วิทยาลัยเทคนิคนครนายก ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

วิทยาลัยเทคนินครนายก ครู และนักศึกษา แผนกวิชาการตลาด วิทยาลัยเทคนิคนครนายก ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 สาขาวิชาการตลาด ทักษะกลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Marketing Strategy) ระดับ ปวส. ประเภท ทีม ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2565
ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง
รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับรางวัล มีดังนี้


1.นางสาวณิชาภัทร อินพละ
2.นางสาวยลดา เอมอ่อน
3.นางสาวนริศรา อุดหนุน
ครูควบคุมทีม ครูนลินรัตน์ จันทร์น้อย

สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่// ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก

Related posts