กาฬสินธุ์ รวมพลังสามัคคีมอบบ้านอบอุ่นในธรรมหลังที่ 19

ผู้ว่าฯ กาฬสินธุ์รวมความสามัคคี “สร้างบ้านอบอุ่นในธรรมหลังที่ 19 อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ปี 2566 ตาม “โครงการพลังบวร รู้รักสามัคคี คนไทยไม่ทิ้งกัน”


เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีมอบบ้านอบอุ่นในธรรม หลังที่ 19 อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ให้กับเด็กชายรังสิมันต์ ลาภบุญเรือง บ้านเลขที่ 205 หมู่ที่ 2 ตำบลลำพาน อำเภอเมือง จ.กาฬสินธุ์ ตามโครงการ “พลังบวร รู้รักสามัคคี คนไทยไม่ทิ้งกัน” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์จุรีรัตน์ กอเจริญยศ นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ นายสุเทพ ชัยวัฒน์ นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และประชาชนร่วมงาน


สำหรับการสร้างบ้านอบอุ่นในธรรม หลังที่ 19 อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ปี 2566 และมอบให้กับเด็กชายรังสิมันต์ ลาภบุญเรือง ครั้งนี้ สืบเนื่องจากตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 1ได้ พิจารณาคัดเลือก ให้ เด็กชายรังสิมันต์ ลาภบุญเรือง อายุ 13 ปี กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ โรงเรียนท่าแสงวิทยายน เป็นผู้ที่ได้รับมอบบ้านหลังที่ 19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


โดยได้รับความเมตตาสนับสนุนงบประมาณในการสร้างบ้านจากโครงการ “พลังบวร รู้รักสามัคคี คนไทยไม่ทิ้งกัน” โดยพระครูวรธรรมธัช ดร.เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน โครงการ และญาติธรรม นั้น ซึ่งอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ได้รับการคัดเลือก ให้เป็นผู้มีบุญเงิน ในการก่อสร้างบ้านอบอุ่นในธรรม ในครั้งนี้ โดยได้เริ่มออกมาดูสถานที่และความเป็นไปได้ ในการก่อสร้างบ้าน ออกแบบบ้าน แต่งตั้งคณะทํางานการก่อสร้าง และเริ่มลงมือก่อสร้างยกเสาเอก เสาโท ในวันที่ 17 มกราคม 2566


กระทั่งสร้างเสร็จสมบูรณ์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 ใช้เวลาในการ ก่อสร้างรวม 16 วัน พร้อมได้รับความร่วมแรงร่วมใจจาก เทศบาลตำบลลำพาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในเขตตำบลลำพานทุกหมู่บ้าน และคณะทีมงานช่างในหมู่บ้าน เป็นที่ปรึกษาช่วยเหลือให้คำแนะนำ ประกอบกับมีผู้มีจิตอาสา ได้มอบอาหารและ เครื่องดื่มให้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ซึ่งนับว่าเป็นพลังแห่งคุณความดี ที่ทุกฝ่ายได้ ร่วมกัน สมกับคำว่า พลังบวร รู้รักสามัคคี คนไทยไม่ทิ้งกัน


โดย (บ) คือ ชาวบ้านใน 89 ชุมชนตำบลลำพาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ร่วมทำบุญจิตอาสา และผู้บริจาคทุน (ว) คือ พระ ครูวรธรรมธัช ดร. เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ และคณะสงฆ์ (ร) คือรัฐ หรือราชการ ได้แก่ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ โดยนายแพทย์สุรสิทธิ์ จิตรพิทักษ์เลิศ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ มอบพยาบาลกลุ่มงานการพยาบาลชุมชน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพฐ. เขต 1 และเจ้าหน้าที่ออกร่วมในการดำเนินการก่อสร้าง


ทั้งนี้งบค่าวัสดุสร้างบ้านได้รับการสนับสนุนจาก “โครงการพลังบวร รู้รัก สามัคคี คนไทยไม่ทิ้งกัน” พร้อมกับได้รับบริจาคจาก นางวันเพ็ญ เอื้อจิตกุล พร้อมครอบครัว 107,231 บาท ซึ่งเป็นค่าแรงที่ชุมชนร่วมกันสร้างโดยไม่คิดราคาค่าจ้าง ประมาณมูลค่า 50,000 บาท ค่าอาหารมื้อกลางวันที่ชุมชนและผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันบริจาค เป็นเงิน 15,000 บาท รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 165,500 บาท พร้อมกับพลังร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจกัน เป็นหนึ่งเดียว ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี เป็นการรวมพลังด้วยจิตอาสา สละเวลา กำลังกาย กำลังทรัพย์ และกำลังใจของพลังบวรอย่างแท้จริง ที่ร่วมแรง ร่วมใจกัน ก่อสร้างบ้านอบอุ่นในธรรมจนเสร็จสมบูรณ์

Related posts