ร้อยเอ็ด…บิ๊กต่อ…รอง ผบ.ตร. ลงพื้นที่ติดตามโครงการชุมชนยั้งยืน (นาคาพิทักษ์ รักษ์ประชา) ในพื้นที่ จ.ร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด…บิ๊กต่อ…รอง ผบ.ตร. ลงพื้นที่ติดตามโครงการชุมชนยั้งยืน (นาคาพิทักษ์ รักษ์ประชา) ในพื้นที่ จ.ร้อยเอ็ด

วันนี้( 7 กุมภาพันธ์ 2566) เวลา 10.00 น. พลตำรวจเอก ต่อศักดิ์ สุขวิมล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พร้อมคณะตรวจติดตามโครงการชุมชนยั่งยืน (นาคาพิทักษ์รักษ์ประชา) ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พลตำรวจตรี กิตติศักดิ์ จำรัสประเสริฐ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้กำกับการ หัวหน้าสถานี ให้การต้อนรับ และร่วมประชุมติดตาม ณ ห้องประชุมตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด

นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดที่มีแนวโน้มรุนแรง มีผู้ใช้ยาเสพติดมาเป็นเวลานาน หรือจำนวนที่มาก ทำให้เกิดประสาทหลอนถึงขั้นกลายเป็นผู้ป่วยจิตเวช ก่อเหตุทำร้ายประชาชนให้ได้รับบาดเจ็บ และบางกรณีถึงแก่ชีวิต จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงมีการลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการการดูแล ป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหาผู้เสพสารเสพติดที่มีอาการทางจิต ระหว่าง ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนตามโครงการบริหารจัดการแบบบูรณาการ กรณีผู้มีอาการทางจิตก่อเหตุ ของตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด บูรณาการร่วมกันในการดูแล ป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหาผู้ป่วยจิตเวช พร้อมทั้งพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ชื่อว่า Smart Tele Mind 101

เพื่อรวบรวมส่งต่อข้อมูลระหว่างหน่วยงาน ให้เกิดการประสานงานในการแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างเป็นระบบ นอกจากนี้ กลไกลการแก้ไขปัญหา ทั้งตำรวจ ฝ่ายปกครอง และสาธารณสุข ซึ่งถือเป็นแกนหลักในการเสริมศักยภาพและพัฒนาทีมระงับเหตุ 64 ทีม และทีมผู้พิทักษ์ 119 ทีม ภายใต้การบูรณาการร่วมกันของภาคีเครือข่ายในระดับพื้นที่ จนเกิดเป็น “หัวโทนโมเดล” ซึ่งเป็นทีมผู้พิทักษ์ ของสถานีตำรวจภูธรหัวโทน อำเภอสุวรรณภูมิ ที่มีความเข้มแข็งในการร่วมกันดูแลและแก้ไขปัญหาผู้ป่วยจิตเวชจนประสบผลสำเร็จ ด้วยการประสานความร่วมมือของทุกภาคส่วน ในช่วยกันการติดตาม ดูแล ผู้ป่วยจิตเวช ตั้งแต่ตื่นจนเข้านอน สร้างความไว้ใจ อบอุ่นใจ และการให้ความร่วมมือในการแจ้งข้อมูลของผู้ป่วยให้กับเจ้าหน้าที่ทราบทุกวัน นำไปสู่การดูแลรักษาที่ต่อเนื่อง ทำให้ผู้ป่วยสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ เป็นการคืนคนดีสู่สังคม

ทางด้าน พลตำรวจเอก ต่อศักดิ์ สุขวิมล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่า โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ สิ่งเหล่านี้ ถือเป็นเรื่องที่ดีที่ทำให้จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นสังคมที่สงบสุข ตามทิศทางการพัฒนาของจังหวัด ที่เน้นการพัฒนาโดยใช้ชุมชนเข็มแข็ง สอดรับกับการดำเนินงานโครงการชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งเป็นโครงการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน โดยเสริมสร้างให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง เข้าใจ และตระหนักถึงปัญหาพิษภัยของยาเสพติด

โครงการดังกล่าวประกอบด้วยกระบวนการลงพื้นที่เพื่อค้นหาผู้ติดยาเสพติดทุกครัวเรือนในชุมชน การคัดกรอง การฟื้นฟูและลดอันตรายจากยาเสพติด เน้นการบำบัดโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม อีกทั้งสร้างภูมิคุ้มกันทางใจและติดตามผลเพื่อส่งต่อความยั่งยืน ปัจจุบันมีหลายชุมชนที่ดำเนินการบำบัดฟื้นฟูการใช้ยาเสพติดโดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลางและสามารถดูแลผู้ใช้ยาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผู้ผ่านการบำบัดมีพลังในการดำเนินชีวิตและอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างสงบสุข จึงได้นำชุมชนเหล่านี้มาเป็นชุมชนต้นแบบ เพื่อให้ชุมชนทั่วประเทศได้นำรูปแบบไปเป็นแนวทางปฎิบัติในการดูแลผู้ใช้ยาเสพติดในชุมชนของตนอย่างเป็นระบบและยั่งยืน ต่อไป

โกสิทธิ์/ร้อยเอ็ด(ห)
087-864-4400

Related posts