พังงา-ส่งทีมแพทย์พร้อมเรือเร็วปฏิบัติการประจำหมู่เกาะเพื่อ ดูแลช่วยเหลือนักท่องเที่ยวทางทะเล

พังงา-ส่งทีมแพทย์พร้อมเรือเร็วปฏิบัติการประจำหมู่เกาะเพื่อ ดูแลช่วยเหลือนักท่องเที่ยวทางทะเล

เมื่อวันที่ 7 ก.พ.66 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ณ ที่บริเวณท่าเทียบเรือ ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3 ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วย พลเรือตรี กนกพล พิมพ์ทอง ผู้บัญชาการฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3 นายวิเศษ กำลัง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา ส่วนราชการ ส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน บุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข และที่เกี่ยวข้อง ร่วมส่งแพทย์และพยาบาลซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจพร้อมกับเรือพยาบาลที่มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาล อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ และอุปกรณ์ช่วยชีวิต จำนวน 2 ลำ ไปปฏิบัติการประจำอยู่ที่ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือนักท่องเที่ยวหมู่เกาะสุรินทร์และหมู่เกาะสิมิลัน


เพื่อให้การดูแลช่วยเหลือด้านสาธารณสุขให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติตลอดจนประชาชนที่อาศัยอยู่บนเกาะและประชาชนที่ประกอบอาชีพในทะเล ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือได้รับอุบัติเหตุ เจ้าหน้าที่จะเข้าช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที และหากเกิดเคสเร่งด่วนกะทันหันขึ้นจะได้นำส่งผู้ป่วยด้วยเรือเร็วไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลได้ทันท่วงที โดยทีมชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจจะสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนมาจากโรงพยาบาลต่าง ๆ ในจังหวัดพังงา ผลัดเปลี่ยนทีมคราวละ 7 วัน พร้อมดูแลนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากในช่วงไฮซีซันนี้


รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา กล่าวว่า จังหวัดพังงา โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา ได้กำหนดแผนปฏิบัติการสาธารณสุขทางทะเลภายใต้วิสัยทัศน์ “การสาธารณสุขทางทะเลประเทศไทยมาตรฐาน สากล ดูแลคุ้มครองสุขภาพประซาชนในพื้นที่ทางทะเลอย่างมีคุณภาพ หนุนเสริมขีดความสามารถของประเทศ สร้างสรรค์มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ” โดยบูรณาการร่วมกับฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3 อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน ภาคเอกชน ผู้ประกอบการเรือนำเที่ยว เพื่อดูแลช่วยเหลือประชาชนนักท่องเที่ยวในภาวะวิกฤติฉุกเฉินด้านการสาธารณสุขทางทะเลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี 4 กิจกรรมหลัก คือ ระบบชายหาดปลอดภัย (Safety Beach) ระบบการเดินทางในทะเลที่ปลอดภัย (Safety Trip) ระบบรับแจ้งเหตุและสั่งการทางทะเล และการจัดตั้งหน่วยบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทางทะเลหรือเกาะที่สำคัญ เพื่อสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือให้แก่นักท่องเที่ยวและผู้ปฏิบัติบนพื้นที่เกาะทั้งสองแห่งให้มากขึ้น


ขอบคุณภาพข่าวจาก ส.ปชส.จ.พังงา
นายพงษ์ศักดิ์ ประทีป /โกอู๋@ผู้สื่อข่าวอาวุโสจังหวัดพังงา

Related posts