พิษณุโลก – อบจ.พิษณุโลก ร่วมพิธีพลีมวลสารศักดิ์สิทธิ์จัดสร้างวัตถุมงคลพระพุทธชินราชมิ่งมงคลสยาม 666 ปี

พิษณุโลก – อบจ.พิษณุโลก ร่วมพิธีพลีมวลสารศักดิ์สิทธิ์จัดสร้างวัตถุมงคลพระพุทธชินราชมิ่งมงคลสยาม 666 ปี


วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นายพงษ์มนู ทองหนัก รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมพิธีพลีมวลสารโครงการจัดสร้างวัตถุมงคลพระพุทธชินราชมิ่งมงคลสยาม ที่ระลึกพระพุทธชินราชครบรอบ 666 ปี ณ บริเวณหน้าพระวิหาร วัดพระศรีรัตรมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จัดสร้างโดยสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จังหวัดพิษณุโลก โดย นายพิสุทธิ์ ยิ่งยศเรืองรอง นายกสมาคมฯ ร่วมกับ สมาคมเครือข่ายไมซ์ ภาคเหนือตอนล่าง โดยมี นายวาทิต ปัญญาคม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย พลเอก ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์ ประธานสถาบันพัฒนาสี่แยกอินโดจีน

นางเปรมฤดี ชามพูนท นายกเทศนตรีนครพิษณุโลก พลตำรวจตรีธวัช วงศ์สง่า ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก และแขกผู้มีเกียรติร่วมพิธี ทั้งนี้เพื่อเป็นการสืบทอดสัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนา เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้กับพุทธศาสนิกชนผู้เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา และเป็นเครื่องเตือนใจในการประกอบคุณงามความดีของพุทธศาสนิกชน อีกทั้งเพื่อร่วมสนับสนุนทุนการศึกษาพระภิกษุสามเณรของวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตลอดจนเพื่อร่วมสนับสนุนโครงการสร้างศูนย์ฝึกผ่าตัดในรูปแบบ Soft Cadaver และ ศูนย์วีรบุรุษแห่งชีวิต : Pavilion of Silent Mentors คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และร่วมสนับสนุนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวร แและองค์กรสาธารณกุศลอื่น


สำหรับพิธีพลีกรรมมวสารดังกล่าว เป็นการรวบรวมมวลสารอันศักดิ์สิทธิ์จากวัดประจำ 10 รัชกาล และดินจากดินแดนศักดิ์สิทธิ์ทั้ง 77 จังหวัด รวมถึงรวมมวลสารศักดิ์สิทธิ์จากทั่วทุกสารทิศในประเทศไทย มวลสารที่ได้มาจากเกจิ 108 ทั่วฟ้าเมืองไทย และใช้ใครเสมาและใครหน้าโบสถ์วิหารหลวงพ่อพระพุทธชินราชและศาลหลักเมืองและสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเพื่อเป็นมวลสารในการจัดสร้างวัตถุมงคล สมเด็จพระพุทธชินราชมิ่งมงคลสยาม 666 โดยจัดสร้างเป็นพระผง พระพุทธชินราช หลังอกเลา หน้ากากทองคำ ราคาบูชา 5,666 บาท ชุดนำฤกษ์พิเศษ รวม 3 องค์ 15,666 บาท พระพุทธชินราชหลังอกเลา บูชา องค์ละ 399 บาท และพระสมเด็จหลังอกเลา บูชาองค์ละ 399 บาท และพระพุทธชินราชอินโดจีน เนื้อชนวน บูชาองค์ละ 366 บาท เปิดจองตั้งแต่ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป ติดต่อสั่งจองและโอนจอง ได้ที่สมาคมเครือข่ายไมซ์ ภาคเหนือตอนล่าง หมายเลขบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ 535-0-58712-6 หรือติดต่อได้ที่ โทร.081-6757077, 091-1915692

ธันย์ชนก ทองเพิ่ม ผู้สื่อข่าวพิษณุโลก

Related posts