นครปฐม-ภายใต้โครงการ 15บวรแก้จน เพื่อคนกำแพงแสน

นครปฐม-ภายใต้โครงการ 15บวรแก้จน เพื่อคนกำแพงแสน

วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นายนรวีร์ ขันธหิรัญ นายอำเภอกำแพงแสน ปลัดอำเภอกำแพงแสน สมาชิกกองร้อย อส.อ.กำแพงแสน ร่วมกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ตำบลหนองกระทุ่ม เข้ากราบสักการะพระครูปฐมสาธุวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดสี่แยกเจริญพร ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอกำแพงแสน เพื่อปรึกษาพร้อมขอคำแนะนำในการบูรณาการการทำงานร่วมกัน สร้างทีมผู้นำจาก 7ภาคีเครือข่าย

คณะกรรมการหมู่บ้าน และ บวร เพื่อใช้ขับเคลื่อน อำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน ของอำเภอกำแพงแสน ในการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงที่ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้และกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ ภายใต้โครงการ “15 บวรแก้จน เพื่อคนกำแพงแสน” โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนบูรณาการ่วมกัน เป้าหมายคือการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชนต่อไป

Related posts