กรมการท่องเที่ยวลงดาบ สั่งพักใบอนุญาตบริษัททัวร์ ทิ้งนักท่องเที่ยวและทำร้ายร่างกาย

กรมการท่องเที่ยวลงดาบ สั่งพักใบอนุญาตบริษัททัวร์ ทิ้งนักท่องเที่ยวและทำร้ายร่างกาย

กรมการท่องเที่ยวสั่งพักใช้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาเที่ยว 6 เดือน กรณีบริษัททัวร์ทิ้งและทำร้ายร่างกาย นักท่องเที่ยวจีน พร้อมแจ้งความข้อหากระทำการอันก่อให้เกิดความเสียหายแก่อุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยเน้นย้ำให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวปฏิบัติตามกฎหมาย อำนวยความสะดวกและดูแลอย่างเต็มที่ เพื่อสร้างความประทับใจ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทย


นายจาตุรนต์ ภักดีวานิช รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว กล่าวว่าในฐานะนายทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กลาง เปิดเผยว่า มอบหมายให้นายทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ สาขาภาคใต้ เขต 2 จังหวัดภูเก็ต ซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแล ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ดำเนินการสืบหาข้อเท็จจริงโดยด่วน พบว่าการกระทำของพนักงาน ธุรกิจนำเที่ยวรายนี้เป็นการใช้ความรุนแรง ขาดมนุษยธรรม นำมาซึ่งความเสื่อมเสียอย่างร้ายแรงต่อศีลธรรมและ วัฒนธรรมอันดีของประเทศไทย มีความผิดตามกฎหมายอาญา และถือเป็นการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามระเบียบ คณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ว่าด้วยมาตรฐานการประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ ของมัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยวที่จะพึงปฏิบัติต่อนักท่องเที่ยว


นายทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ สาขาภาคใต้ เขต 2 จังหวัดภูเก็ต จึงออกคำสั่งพักใช้ใบอนุญาต ประกอบธุรกิจนำเที่ยวผู้ประกอบการรายดังกล่าว เป็นเวลา 6 เดือน ตามมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยว และมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน สถานีตารวจภูธรกะรน ในข้อหา ตามมาตรา 24 ประกอบกับมาตรา 82 ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวที่กระทำการใดอันก่อให้เกิดความเสียหายแก่อุตสาหกรรมท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว หรือนักท่องเที่ยว มีโทษปรับไม่เกิน 500,000 บาท


“หลังจากนี้ กรมการท่องเที่ยวจะออกหนังสือเตือนไปยังผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวทุกรายให้ปฏิบัติตามกฎหมาย พร้อมเน้นย้ำให้อำนวยความสะดวกและดูแลนักท่องเที่ยวด้วยความเป็นมิตร เพื่อสร้างความประทับใจ และร่วมสร้าง ภาพลักษณ์ที่ดีต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทย หากผู้ประกอบการรายใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ กรมการท่องเที่ยวจะดาเนินการตามกฎหมายขั้นสูงสุดต่อไป”
จากกรณีที่นักท่องเที่ยวจีนเดินทางมาเที่ยวจังหวัดภูเก็ต และซื้อแพ็กเกจทัวร์แบบวันเดียวเที่ยวเกาะสิมิลัน ในราคา 9,000 บาท ซึ่งได้จ่ายเงินมัดจาล่วงหน้าไปแล้ว 5,000 บาท บริษัททัวร์กลับไม่มารับตามนัดหมาย ทาให้
นักท่องเที่ยวไม่พอใจและขอเงินคืน แต่ไม่สามารถตกลงกันได้ จึงเกิดการทาร้ายร่างกายนักท่องเที่ยว

Related posts