ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมสงขลา เขต 2 ส่งเสริมทักษะดนตรี

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมสงขลา เขต 2 ส่งเสริมทักษะดนตรี


วันนี้ 8 กุมภาพันธ์ 2566 นายอุทัย กาญจนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมสงขลา เขต 2 ส่งเสริมทักษะดนตรี สอดรับกับจุดเน้น ของสำนักงานเขตฯ และสนองนโยบบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งนักเรียนที่มีความรู้ความสามารถ และสนใจ ด้านดนตรี เข้าโครงการของมูลนิธิเรารักสงขลา เฉลิมพระเกียรติ กำหนดจัดกิจกรรมค่ายดนตรี เพื่อยกระดับการศึกษาด้านดนตรี ในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลา กระตุ้นเยาวชนจังหวัดสงขลา สนใจการแสดงดนตรี และจัดตั้งวง Songkhla Youths Chorus

โดยนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา-สตูล คัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา โดยในวันที่ 10 มีการซ้อมใหญ่และแสดงสดผลงานการขับร้องของวงประสานเสียง เวลา 15.00 – 17 00 น.ณ โรงละครวิจิตรจันทรากุล (ชั้น 4 คณะศิลปกรรมศาสตร์)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ส่งนักเรียน ร่วมโครงการ 7 คนจาก 7 โรงเรียน


โดยมีนายมีนายบัญญัติ จันทน์เสนะ ประธานมูลนิธิเรารักสงขลา เฉลิมพระเกียรติ เป็นประธานเปิดโครงการ และ ดร.กมล รอดคล้าย รองเลขาธิการมูลนิธิเรารักสงขลา กล่าวรายงาน มีคณะครู ผู้บริหารร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด
โครงการดังกล่าวนี้ เปิดโอกาสให้นักเรียนที่รัก และมีความรู้ ความสามารถได้เข้าถึงการเรียนรู้อย่างมีความสุขและสามารถต่อยอดสู่อนาคตต่อไป

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Related posts