กาฬสินธุ์ รมว.ศธ.ติดตามผลการดำเนินงานกระทรวงศึกษาธิการ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ชื่นชมสถานศึกษาในจังหวัดสามารถขับเคลื่อนนโยบายได้ดีมากๆ

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 ที่โรงเรียนรยางตลาดวิทยาคาร อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่จ.กาฬสินธุ์ ติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผวจ.กาฬสินธุ์ นายเอกรัตน์ มิสา นายอำเภอยางตลาด นายปริญญา จุฑาสงฆ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา (สพม.) กาฬสินธุ์

นางกุสุมาวดี พลเรืองทอง ผอ.ร.ร.ยางตลาดวิทยาคาร นายเอกรักษ์ สารปรัง ผอ.ร.ร.อนุกูลนารี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถามศึกษา (สพป.) กาฬสินธุ์ เขต 1,2,3 ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ และนำชมนิทรรศการผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ของสถานศึกษาระดับต่างๆ ใน จ.กาฬสินธุ์ ตามนโยบายโรงเรียนคุณภาพที่มุ่งหวังให้โรงเรียนได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพและปลอดภัย


นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวชื่นชมสถานศึกษาในจ.กาฬสินธุ์ ที่สามารถขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ โดยเฉพาะโครงการโรงเรียนคุณภาพ โดยสถานศึกษาในจ.กาฬสินธุ์สามารถทำได้ดี โรงเรียนขนาดเล็กสามารถทำให้เด็กมีคุณภาพทั้งในด้านการใช้ภาษาอังกฤษ ดนตรี กีฬา และความปลอดภัยของผู้เรียน เป็นต้น ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษาในจ.กาฬสินธุ์ สามารถขับเคลื่อนนโยบายได้ดีมากๆ


นางสาวตรีนุชกล่าวอีกว่า กระทรวงศึกษาธิการ เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูมาอย่างต่อเนื่อง และได้เจรจากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูที่เป็นเจ้าหนี้รายใหญ่ของครูทั้งประเทศ ขอความร่วมมือในการช่วยเหลือครูตามแนวทางที่เหมาะสม อาทิ การลดดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อช่วยแบ่งเบาการะหนี้ให้กับครู, การปรับโครงสร้างหนี้ ตลอดจนการส่งเสริมความรู้ทางการเงิน โดยได้รับความร่วมมือจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเป็นอย่างดี

Related posts