ทกจ. กกท. กระบี่ จับมือบริษัทเอกชนประเทศฝรั่งเศสเตรียมจัดงานมหกรรมกีฬานานาชาติทางทะเล

ทกจ. กกท. กระบี่ จับมือบริษัทเอกชนประเทศฝรั่งเศสเตรียมจัดงานมหกรรมกีฬานานาชาติทางทะเล

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่
นายสุรัตน์ จรณโยธิน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วย นายโฆษิต ขวัญศร ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ นางวนิดา บัวผุด ผู้ช่วยผอ.กกท.จังหวัดกระบี่ นาย กมล มีศรี เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเตรียมและพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ กกท. จังหวัดกระบี่ และผู้ช่วยศาตราจารย์ เอนก ศรีสวย เลขาธิการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams

ร่วมกับคุณชื่นรัตน์ เม้งตระกูล ที่ปรึกษาฝ่ายการพาณิชย์ สถานเอกอัคราชทูตฝรั่งเศส และ Mr. Eric LE LOSTEC ผู้แทนบริษัท International Sport Events Consulting (ISEC) ซึ่งเป็นผู้นำทางด้านการจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวทั้งทางบก ทางน้ำ อันได้แก่ การแข่งขันจักรยาน (Tour De France), การแข่งขันเรือแบบ Hobie Cat และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีความสนใจที่จะดำเนินการจัดกิจกรรมการแข่งขันเรือใบแบบ Hobie Cat ในปี 2023 ณ จังหวัดกระบี่ สืบเนื่องจากจังหวัดกระบี่เป็นเมืองท่องเที่ยวชายทะเลที่มีชื่อเสียงติดอันดับโลก

 

Related posts