วันวิชาการ “เปิดบ้านสตรีวัดระฆัง…สร้างสรรค์นวัตกรรม สู่ผู้นำนวัตกร” (SR Open House 2022) ประจำปีการศึกษา 2565

วันวิชาการ “เปิดบ้านสตรีวัดระฆัง…สร้างสรรค์นวัตกรรม สู่ผู้นำนวัตกร” (SR Open House 2022) ประจำปีการศึกษา 2565


นายนิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมด้วยพลเรือเอกเชษฐา ใจเปี่ยม ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ว่าที่ร้อยตรี เฉลิมรัฐ ติ่งอ่วม ผู้อำนวยกาโรงเรียนสตรีวัดระฆัง
ผู้อำนวยการต่างโรงเรียน คณะครู และนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ ร่วมกิจกรรมดังกล่าว


นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน 0909535645

Related posts