กาฬสินธุ์ พาณิชย์ลดราคาออนทัวร์ทั่วไทยช่วยเหลือประชาชน

พาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการพาณิชย์ลดราคา ออนทัวร์ ทั่วไทย ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2566 ที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) พร้อมนำสินค้าอุปโภค บริโภค มาจำหน่ายให้กับประชาชน เพื่อลดภาระค่าครองชีพ เพิ่มช่องทางให้กับผู้ประกอบการ


ที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) นายปราชญา อุ่นเพชรวรากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายวีระพงศ์ สืบค้า พาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์ นายอุทัย สิงห์ทอง พัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกันเปิดโครงการ “พาณิชย์..ลดราคา ออนทัวร์ ทั่วไทย” จังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 2 ซึ่งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2566 ในรูปแบบคูหาจำหน่ายสินค้า มีสินค้าอุปโภค บริโภค อาทิ ไข่ไก่ เนื้อหมู ไก่ ในราคาถูก ให้กับประชาชนได้เลือกซื้อไว้ใช้จ่าย


นายวีระพงษ์ สืบค้า พาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า งาน “พาณิชย์..ลดราคา ออนทัวร์ ทั่วไทย” จังหวัดกาฬสินธุ์ กำหนดจัดขึ้นจำนวน 4 ครั้ง ๆ ละ 3 วัน เพื่อลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชน และเพิ่มช่องทางการสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการ ภายในงานมีการจำหน่ายสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพ ได้แก่ หมูเนื้อแดง ไก่น่องติดสะโพก ไข่ไก่ น้ำตาลทราย น้ำมันพืชปาล์ม ข้าวสาร ในราคาต่ำกว่าท้องตลาด 25% การจำหน่ายสินค้าจากกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ OTOP ผู้ค้าส่ง ค้าปลีก ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดใกล้เคียง อย่าลืมมาชม ช็อป ซื้อสินค้ากัน 9-11 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า)
อย่างไรก็ตาม สำหรับครั้งต่อไป ซึ่งเป็นครั้งที่ 3 วันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2566 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอยางตลาด ครั้งที่ 4 วันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2566 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอสมเด็จ

Related posts