พิษณุโลก-รองแม่ทัพภาคที่ 3 ส่งมอบอาคารเรียน และมอบทุนการศึกษา

พิษณุโลก-รองแม่ทัพภาคที่ 3 ส่งมอบอาคารเรียน และมอบทุนการศึกษา

ชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพภาคที่ 3 รุ่นที่ 3 ได้ระดมทุนทรัพย์เพื่อสร้างอาคารเรียน จำนวน 1 ห้องเรียน ให้กับโรงเรียนบ้านย่านใหญ่ ตำบลท่านางงาม จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นสถานศึกษาขนาดเล็ก มีห้องเรียนไม่เพียงพอกับนักเรียน ส่งผลให้นักเรียนต้องนั่งเรียนแบบรวมชั้น ทั้งนี้ประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ได้ร่วมแรงร่วมใจดำเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จ


และในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 นาฬิกา ที่ โรงเรียนบ้านย่านใหญ่ ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก พลตรี ประสาน แสงศิริรักษ์ รองแม่ทัพภาคที่ 3 พร้อมด้วยสมาชิกชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพภาคที่ 3 ร่วมส่งมอบอาคารเรียน และมอบทุนการศึกษา ให้กับนักเรียนทุกคน ทั้งหมด 85 ทุน ทุนละ 500 บาท อุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียน พร้อมทั้งเลี้ยงอาหารกลางวัน ครูและนักเรียน

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าว

Related posts