ลำปาง-กอ.รมน.ลป. ร่วมบูรณาการฉีดพ่นละอองน้ำ เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้น พื้นที่สีเขียวเป็นพื้นที่ Green zone Safe zone ลดการสะสมของหมอกควัน

ลำปาง-กอ.รมน.ลป. ร่วมบูรณาการฉีดพ่นละอองน้ำ เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้น พื้นที่สีเขียวเป็นพื้นที่ Green zone Safe zone ลดการสะสมของหมอกควัน

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. พันเอก วิชาญ ศรีภัทรางกูร รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำปาง(ท.) มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มงานนโยบายแผนฯ ร่วมบูรณาการฉีดพ่นละอองน้ำ เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้น พื้นที่สีเขียวเป็นพื้นที่ Green zone Safe zone สำหรับประชาชนที่มาใช้พื้นที่ และการป้องกันมิให้เกิดการสะสมของหมอกควัน ณ สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาล 7

 

โดยได้บูรณาการร่วมกับ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง ,มณฑลทหารบกที่ 32 เทศบาลนครลำปาง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 ,2 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมี นายชนาธิป เสมแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ตรวจเยี่ยมเป็นกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน

ภาวินันท์ บุตรหล้า รายงาน

Related posts