สระบุรี – สำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรี ร่วมกับทีมสหวิชาชีพจังหวัดสระบุรี เข้าคัดกรองผู้เสียหายจากการร้องเรียน เรื่องการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

สระบุรี – สำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรี ร่วมกับทีมสหวิชาชีพจังหวัดสระบุรี เข้าคัดกรองผู้เสียหายจากการร้องเรียน เรื่องการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน


ตามที่ ลูกจ้างสัญชาติเมียนมา เชื้อชาติกะเหรี่ยง จำนวน 3 คน เดินทางมายื่นคำร้องกรณีลูกจ้างถูกนายหน้าบังคับใช้แรงงาน ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี นั้น นางสาวอัมพร เปรมปรี แรงงานจังหวัดสระบุรี ได้มอบหมาย นางสาวพิมพ์ภิกา ยะคำป้อ นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ เข้าร่วมคัดกรองร่วมกับพนักงานตรวจแรงงานและทีมสหวิชาชีพ ณ ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย เพื่อเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น ปรากฏดังนี้


ลูกจ้างกับพวกรวม 3 คน ได้รับการชักชวนเข้ามาทำงานที่ประเทศไทย โดยอ้างว่าจะได้รับค่าจ้างวันละไม่น้อยกว่า 1,000 บาท และค่าอาหารอีกวันละ 200 บาท แต่มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางจำนวน 25,000 – 36,000 บาทโดยเดินทางผ่านช่องทางธรรมชาติ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2565 ก่อนจะมีคนไทยเข้ามารับและนำตัวส่งมาทำงานในพื้นที่จังหวัดสระบุรี

สภาพการทำงาน นายจ้างกำหนดให้ทำงานทุกวันไม่มีวันหยุดประจำสัปดาห์ เวลาการทำงานเริ่มตั้งแต่ 06.00 – 24.00 น. ไม่กำหนดค่าจ้างที่ชัดเจนให้ และไม่มีกำหนดการจ่ายค่าจ้าง โดย 2 – 3 วัน นายหน้าจะให้เงิน 100 -200 บาท เพราะอ้างว่าลูกจ้างกับพวกรวม 3 คน ต้องชำระหนี้สินจากค่าใช้จ่ายในการเดินทาง อีกทั้งอ้างว่ามีการดำเนินการทำเอกสารการขออนุญาติทำงานในประเทศไทยและคิดค่าดำเนินการหักเป็นหนี้สินอีกประมาณ 9,400 บาท แต่นายจ้างไม่เคยให้ลูกจ้างเห็นเอกสารดังกล่าวแต่อย่างใด โดยการจ่ายค่าจ้างจะจ่ายผ่านนายหน้าซึ่งเป็นหัวหน้าคนงานเท่านั้น ซึ่งระหว่างการทำงานจะถูกนายหน้าข่มขู่ไม่ให้หยุดพัก

ทั้งนี้ พนักงานตรวจแรงงานได้ดำเนินการคัดกรองเบื้องต้นแล้ว หากมีข้อบ่งชี้จะดำเนินการตามกลไกการส่งต่อระดับชาติ เพื่อคัดแยกผู้เสียหายต่อไป

 

/ดำรงค์ ชื่นจินดา/รายงาน

Related posts