นครนายก – กิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ “หมอบาทเดียว” และกิจกรรมไลออนส์บริการ ให้การช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่ห่างไกล

นครนายก – กิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ “หมอบาทเดียว” และกิจกรรมไลออนส์บริการ ให้การช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่ห่างไกล

ที่อาคารอเนกประสงค์วัดท่าชัยศรีสุทธาวาส ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนาก จังหวัดนครนายก หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ”หมอบาทเดียว” ร่วมกับมูลนิธิธัญญารักษ์ สมาคมศิษย์เก่าบรมราชชนนีกรุงเทพ สโมสรไลออนส์บางเขน สโมสรไลออนส์นครนายก และสโมสรไลออนส์สากล ภาค 310E ลงพื้นที่ตรวจรักษาโรคแก่ประชาชนในพื้นที่ และพื้นที่ใกล้เคียง แจกน้ำยาอดบุหรี่ ให้บริการปรึกษาเรื่องยาเสพติด ทำทันตกรรม และกิจกรรมให้ความรู้แก่เด็กๆและผู้สนใจ นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมมอบทุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนวัดท่าชัยอีกด้วย จากนั้นเป็นกิจกรรมไลอนนส์บริการ

โดยการนำของไลออน เทพวรรณ ม้าประเสริฐ ประธานสภาผู้ว่าการไลออนส์สากลภาครวม 310 ประเทศไทย ไลออนส์สากลภาค 310 E สโมสรไลออนส์นครนายก และสโมสรไลอนนส์บางเขน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมมอบแว่นตาให้กับผู้สูงอายุ มอบผ้าหม่กันหนาว กิจกรรม Slght for kid มอบแว่นตาให้กับเด็กด้อยโอกาสที่มีปัญหาด้านสายตา จัดบอร์ดให้ความรู้เรื่องโรคเบาหวาน จัดบอร์ดให้ความรู้เรื่องโรคมะเร็งในวัยเด็ก และได้รับเกียรติจากนายกองโท อิสรา สุขแจ่มใส นายอำเภอเมืองนครนายก ร่วมในกิจกรรมและปลูกต้นไม้ปรับภูมิทัศน์บริเวณวัด ให้ร่มรื่น สวยงาม โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมในกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่// ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก

Related posts