ลำปาง-กอ.รมน. ลป.ลงพื้นที่รณรงค์ ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย เชิญชวนร่วมป้องกันไฟป่า หมอกควันฯ

ลำปาง-กอ.รมน. ลป.ลงพื้นที่รณรงค์ ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย เชิญชวนร่วมป้องกันไฟป่า หมอกควันฯ

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 พันเอก วิชาญ ศรีภัทรางกูร รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด ลำปาง(ท.)
มอบหมายให้ พันเอก​ ณัฐพงษ์ อ้นทา หัวหน้ากลุ่มงานประสานความมั่นคงและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำปาง​ ลงพื้นที่เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน

ตรวจจุดสกัดป้องกันไฟป่าฯ ของหมู่บ้าน และขอความร่วมมือให้ชาวบ้านงดการเผาในที่โล่งแจ้ง และแจ้งเบาะแส หากพบเห็นผู้ลักลอบเผาป่าฯในพื้นที่รอบดอยพระบาทตามแผนปฏิบัติการ 3736 ของจังหวัดลำปาง ณ ชุมชนบ้านสวนป่า หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

โดยนายธนภัทธ พาระแพน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 และแกนนำเครือข่ายของหมู่บ้าน เข้าร่วมรับฟังฯ

 

ภาวิ​นันท์​ บุตร​หล้า​ รายงาน

Related posts