ปทุมธานี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมบันทึกข้อตกลงร่วมมือโครงการตลาดกลางเกษตรอินทรีย์ท้ายเกาะ

ปทุมธานี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมบันทึกข้อตกลงร่วมมือโครงการตลาดกลางเกษตรอินทรีย์ท้ายเกาะ

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. ที่ ตลาดกลางเกษตรอินทรีย์ท้ายเกาะ ถนนปทุมธานี-เสนา ต.ท้ายเกาะ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน เดินทางเยี่ยมชมโครงการตลาดกลางเกษตรอินทรีย์ท้ายเกาะและปาฐกถาพิเศษ “ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนระบบเกษตรกรรมยั่งยืนของประเทศไทย”

 

โดยมีดร.อนุรักษ์ เรืองรอบ นายกสมาคมการค้าเกษตรกรรมยั่งยืนไทยรองประธานสภาเกษตรอินทรีย์ พี จี เอส แห่งประเทศไทย และอนุกรรมการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน นายณฐกร สุวรรณธาดา คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)นายอุดม ศรีสมทรง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน นาย วิเชียร สวาทยานนท์ เจ้าของตลาดโรงเกลือท้ายเกาะ ร่วมให้การต้อนรับ

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

Related posts