ยะลา-ทุเรียนเบตง ทุเรียนคุณภาพ”นายอำเภอเบตง เยี่ยมล้งทุเรียน กม.40 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา

ยะลา-ทุเรียนเบตง ทุเรียนคุณภาพ”นายอำเภอเบตง เยี่ยมล้งทุเรียน กม.40 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา

วันที่ 4 กันยายน 2566 เวลา 18.30 น. นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการล้งทุเรียน และสอบถามถึงเรื่องภาวะกลไกของตลาดทุเรียน ทั้งนี้ ได้ขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการล้งทุเรียนถือปฏิบัติตามประกาศของจังหวัดยะลา เรื่อง มาตรการในการควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาทุเรียนอ่อนออกสู่ตลาด ปี 2566 เพื่อยกระดับคุณภาพและเสริมสร้างภาพลักษณ์ผลไม้คุณภาพดีให้เป็นที่รู้จัก สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคในการซื้อสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพปลอดภัย รวมทั้ง การขอรับใบรับรองผลผลิต GAP (Good Agricultural Practices) ของเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง หลังทางจังหวัดมีมาตรการคุมเข้มเกษตรกร ผู้ประกอบการต้องมีใบ GAP ก่อนส่งผลผลิตสู่ท้องตลาด ป้องกันการสวมสิทธิ์และการตัดทุเรียนอ่อน


🎈ขณะนี้ผลผลิตทุเรียนของอำเภอเบตงออกสู่ตลาดแล้วประมาณ 22,000 ตัน และจะทยอยออกสู่ตลาดอีกประมาณ 8,000 ตัน ในห้วงเดือนกันยายนนี้ โดยทุเรียนเบตง เป็นทุเรียนสะเด็ดน้ำ ปลูกโดยเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ ที่มีความรู้ ความเข้าใจ ในการดูแล บำรุงรักษา และที่สำคัญมีรสชาดดี เป็นที่ต้องการของผู้บริโภค รวมทั้งมีความหลากหลายของสายพันธุ์ เช่น ทุเรียนมูซังคิง โอวฉี่หนามดำ ก้านยาว ชะนี ยาวลิ้นจี่ หมอนทอง พวงมณี เป็นต้น


🗓️โดยมีนายประเสริฐ คณานุรักษ์เจ้าของล้งโกซาน กม. 40 ให้การต้อนรับ พร้อมด้วยโกเตี๊ยง วังใหม่ ประธานกลุ่มทุเรียนวังใหม่ นายพงษ์ รักชาติ เจ้าของล้ง กม.4 นายณัฐวุฒิ เจ๊ะหะมะ ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบลอัยเยอร์เวง เจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอเบตง ผู้ใหญ่บ้าน และ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สื่อมวลชน ร่วมลงพื้นที่เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และให้กำลังใจผู้ประกอบการ และเกษตรกร ณ ล้งทุเรียน กม.40 ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

Related posts