“BANGKOK STORIES เรื่องเล่าดีดีของคนกรุงเทพฯ” ครั้งที่ 2 มหานครแห่งการเรียนรู้ รณรงค์ต่อเนื่อง ชวนทุกภาคส่วนร่วมเติมเต็มและเปลี่ยนมุมมองใหม่ให้กับกรุงเทพมหานค

(22 มิ.ย. 62) เวลา 15.00 น. คุณวัลลภ สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิดงาน “BANGKOK STORIES เรื่องเล่าดีดีของคนกรุงเทพฯ” ครั้งที่ 2 ตอน มหานครแห่งการเรียนรู้ (Megacity Of Learning) โดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ภาคีเครือข่ายภาคประชาชน วิทยากร สื่อมวลชน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร

“BANGKOK STORIES เรื่องเล่าดีดีของคนกรุงเทพฯ” ครั้งที่ 2 ตอนมหานครแห่งการเรียนรู้ คือหนึ่งในโครงการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อมาช่วยกันเปลี่ยนมุมมองและแนวคิดในด้านภาพลักษณ์ที่ดี ตลอดจนก่อให้เกิดการอยากมีส่วนร่วมในการช่วยพัฒนากรุงเทพมหานครให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้นผ่านความสุข แรงบันดาลใจ ทัศนคติ ที่เกิดจากมุมมอง วิธีคิดและการใช้ชีวิตในกรุงเทพมหานคร และอยากมีส่วนร่วมในการช่วยพัฒนากรุงเทพฯให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงรับรู้ได้ถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากแผนพัฒนากรุงเทพฯ ตามนโยบาย Now Moving Forward “ทำจริง เห็นผลจริง” ทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ 1. มหานครแห่งความปลอดภัย 2.มหานครสีเขียว 3.มหานครแห่งการเรียนรู้ 4.มหานครแห่งโอกาส 5. มหานครแห่งอาเซียน และ 6. มหานครแห่งความสุข

คุณวัลลภ สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ” จริงๆแล้ว พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตั้งใจจะมาเอง แต่ติดภารกิจสำคัญ ได้มอบหมายให้ผมและคณะผู้บริหารมาในวันนี้ เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่กรุงเทพมหานคร อยากจะเผยแพร่กับพี่น้องประชาชน ให้เห็นว่ากรุงเทพฯ ของเรามีเรื่องดีๆมากมาย สืบเนื่องมาจากนโยบายของท่านผู้ว่าฯที่ตั้งไว้ 6 ประการด้วยกัน หนึ่งในหกก็คือ มหานครแห่งการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้ทุกคนได้เรียนรู้ แต่เวลาเราพูดถึงการเรียนรู้คนมักจะนึกถึง ต้องเป็นนักเรียนในโรงเรียน จริงๆวันนี้ เมื่อได้มาเดินดูแล้ว พี่น้องประชาชนจะเห็นได้ว่าการเรียนรู้นี้ มีทั้งในโรงเรียน ในระบบ นอกระบบ การศึกษาตลอดชีวิต ดังนั้นกรุงเทพมหานครจึงเปิดโอกาสให้ทุกคนที่ประสงค์จะมีความรู้เพิ่มเติม ที่จะหารายได้หรือแม้แต่เพื่อเป็นงานอดิเรก เพื่อให้ชีวิตมีคุณค่าเพิ่มขึ้น ก็มาเรียนรู้กับ กทม. ได้ ดูอย่างสิ่งที่ผมถืออยู่ในมือนี้ก็เป็นการนำกระดาษทิชชูมาทำเป็นดอกมะลิ ซึ่งผมเชื่อได้ว่า คนที่มานั่งทำในวันนี้ก็เรียนรู้วิธีการทำ แต่สิ่งที่ได้คือความสุขทางใจ ไม่เครียด ไม่ต้องวุ่นวายใจ นั่นคือสิ่งที่ผู้ว่าฯต้องการ เราต้องการให้พี่น้องประชาชนมีความสุข ต้องการให้มีความรู้ด้วย ซึ่งในยุคผู้ว่าฯอัศวิน นี้ เราเปิดโอกาสให้มีการเรียนรู้อย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ด้านดนตรี ด้านกีฬา พาเด็กไปเมืองนอก ซึ่งในชีวิตอาจจะไม่มีโอกาสทำได้ เรื่องดีๆที่จะให้พี่น้องประชาชนได้ทราบ ไม่ใช่เพียงแค่ให้ทราบเพียงอย่างเดียว อยากให้บอกต่อว่ากรุงเทพมหานคร มีสิ่งดีๆมากมาย พื้นที่สีเขียว ความปลอดภัยตามจุดต่างๆ ฯลฯ เป็นสิ่งที่พวกเราควรจะช่วยกันบอกต่อ กรุงเทพมหานคร มีสิ่งดีๆ อีกเยอะ ให้มองว่าสิ่งไม่ดี เช่น น้ำท่วม เครนถล่ม ก็มีบ้าง แต่เราก็พร้อมแก้ไข ขอให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยครับ”

สำหรับการสื่อสารกับชาวกรุงเทพมหานครในโครงการ BANGKOK STORIES เรื่องเล่าดีดีของคนกรุงเทพฯ จะเน้นการสร้างเนื้อหาที่ทันสมัย น่าสนใจ และเข้าใจได้ง่าย ไปยังกลุ่มเป้าหมายได้อย่างทั่วถึงโดยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ในหลายช่องทาง ได้แก่ Facebook LINE และ YOUTUBE รวมถึงจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมการรับรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนใน 4 พื้นที่ โดย ครั้งที่ 1 จัดวันที่ 24 พ.ค. 62 ที่ผ่านมา ในวันนี้เป็นการจัดขึ้นครั้งแรก 2 ณ หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร , ครั้งที่ 3 วันที่ 27 ก.ค. 62 ณ ท่ามหาราช และครั้งที่ 4 วันที่ 24 ส.ค. 62 ณ สวนลุมพินี

โดยภายในงานได้จัดกิจกรรมอีกมากมายที่กรุงเทพมหานครตั้งใจนำมาเสนอและสร้างการมีส่วนร่วมกับชาวกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย นิทรรศการ วงเสวนาเรื่องเล่าความสุขจากตัวแทนคนกรุงเทพฯ การแบ่งปันอาชีพฟรีจากวิทยากรที่มากความสามารถ รวมถึงการออกร้านและบริการจากร้านนครภัณฑ์ที่เป็นโอกาสทางด้านอาชีพของชาวกรุงเทพมหานครอีกด้วย

Related posts