เปิด โครงการ Sport Hero ในภาค1

สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 1 โดย ดร.กาหลง เย็นจิตต์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กกท ภาค 1 เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ Sport Hero ในภาค1 ที่ โรงแรม HolidyInn จังหวัดระยอง ในวันที่ 31! กรกฎาคม ถึง 1 สิงหาคม 2562

Related posts