“เชียงราย”ตม.เชียงรายรวบ5หมายจับระดมปล่อยแถวกวาดล้างอาชญากรรมช่วงหยุดยาวสงกรานต์”

“เชียงราย”ตม.เชียงรายรวบ5หมายจับระดมปล่อยแถวกวาดล้างอาชญากรรมช่วงหยุดยาวสงกรานต์”

 

วันที่1เมษายน2567ที่ผ่านมา พ.ต.อ.สุรศักดิ์ เทียนทอง ผกก.ตม.จว.เชียงรายเป็นประธานพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมก่อนช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์2567พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมการรับษาความสงบเรียบร้อยการดูแลอำนวยความสะดวกด้านการจราจรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์2567เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดความสงบเรียบร้อยสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลจึงกำหนดให้มีการระดมกวาดล้าง

อาชญากรรมก่อนช่วงวันหยุดยาวต่อมาหลังจากนั้นชุดสืบสวนปราบปรามตม.จว.เชียงราย ร่วมกับ จนท.ตร.สภ.เวียงชัย จับกุม น.ส.ธัญชนก (นามสมมุติ)หรือ แพร อายุ 45 ปี บ้านเลขที่ 3 หมู่ที่5 บ.ไชยเจริญ ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย ผู้ต้องหาตามหมายจับ หมายจับศาลจังหวัดสงขลา ที่จ.386/ 2566 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2566 โดยกล่าวหาว่า ร่วมกันประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต,ร่วมกันเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดและกระทำการทวงหนี้ในลักษณะข่มขู่การใช้ความรุนแรงหรือกระทำการอื่นใดที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกายชื่อเสียง สถานที่จับกุม บนถนนสาธารณะหน้าบ้านเลขที่ 3 หมู่ที่ 5 บ.ไชยเจริญ ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงรายเวลา

ประมาณ 07.00 น. ตม.จว.เชียงราย ร่วมกับ จนท.ตร.สภ.เวียงชัย จับกุม นาย ดารากร (นามสมมุติหรือ ถิ่น อายุ 25 ปี บ้านเลขที่ 115 หมู่ที่ 12 บ.ป่าบงใต้ ต.ผางาม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดสงขลา ที่จ.380/2566 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2566 โดยกล่าวหาว่า ร่วมกันประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต,ร่วมกันเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดและกระทำการทวงหนี้ในลักษณะข่มขู่การใช้ความรุนแรงหรือกระทำการอื่นใดที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกายชื่อเสียง สถานที่จับกุม บนถนนสาธารณะหน้าบ้านเลขที่ 115 หมู่ที่ 12 บ.ป่าบงใต้ ต.ผางาม อ.เวียงชัย จ.เชียงรายเวลาประมาณ 08.00 น. ตม.จว.เชียงราย

ได้จับกุมตัว นายวุฒิพงษ์ (นามสมมุติสัญชาติไทย อายุ 41 ปี ที่อยู่ 184 หมู่ที่ 7 ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดเชียงราย ที่ 439/2566 ลง 25 ธันวาคม 2566 โดยกล่าวหาว่า “มียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครอง โดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย และเสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน) โดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย” นำส่ง สภ.แม่จัน ดำเนินคดี สถานที่จับกุมจุดผ่านแดนถาวรสะพานข้ามแม่น้ำสายแห่งที่ 1 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย.เวลาประมาณ

 

08.00 น. ตม.จว.เชียงราย ร่วมกับ จนท.ตร.กก.บก.ปคม. จับกุม น.ส.น้ำฝน แข็งแรง อายุ 28 ปี เลขบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ 5 5709 01092 98 0 ที่อยู่ 11 หมู่ที่ 12 ต.โป่งงาม อ.แม่สาย จ.เชียงราย ผู้ต้องหาตามหมายจับ ศาลอาญา ที่ 1134/2567 ลง 15 มีนาคม 2567 และหมายจับที่ 1247/2567 ลง 26 มีนาคม 2567 โดยกล่าวหาว่า “ค้ามนุษย์ด้วยการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากการค้าประเวณี โดยเป็นธุระจัดหาพามาจากหรือส่งไปยังที่ใดหรือรับไว้ซึ่งเด็กอายุเกินสิบห้าปีแต่ไม่ถึงสิบแปดปี,เป็นธุระจัดหา ล่อไป หรือชักพาไปเพื่อให้บุคคลนั้นกระทำการค้าประเวณี แม้บุคคลนั้นจะยินยอมก็ตาม นำส่ง พงส.กก.6 บก.ปคม. ดำเนินคดี

สถานที่จับกุม บนถนนหน้าบ้านเลขที่ 181 หมู่ที่ 3 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงรายเวลาประมาณ 09.30 น. ตม.จว.เชียงราย ร่วมกับ จนท.ตร.สภ.พญาเม็งราย จับกุม นายยงยุทธ (นามสมมุติอายุ 33 ปี ที่อยู่ 38 หมู่ที่ 18 ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย ผู้ต้องหาตามหมายจับ ศาลจังหวัดเทิง ที่ 6/2566 ลง 19 มกราคม 2566 โดยกล่าวหาว่า ประมวบกฎหมายยาเสพติด (เมทฯ) เสพ นำส่ง ศาลจังหวัดเทิง สถานที่จับกุม บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 38 หมู่ที่ 18 ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงรายรวมทั้งหมด5คนจึงจับกุมตัวมาดำเนินการตามขั้นตอนของกฏหมายต่อไป

 

สันติ วงศ์สุนันท์/ผู้สื่อข่าวเชียงราย

Related posts