สงขลา-เกษตรกรเมืองสงขลา ปลูกผักอายุสั้นหลากชนิดพื้นที่ครึ่งไร่ สร้างรายได้อย่างงาม

สงขลา-เกษตรกรเมืองสงขลา ปลูกผักอายุสั้นหลากชนิดพื้นที่ครึ่งไร่ สร้างรายได้อย่างงาม

 

 

นายวินัย และนางพิน วิฑูรนกร หรือ ลุงนัยและป้าพิน สองสามีภรรยา เกษตรกร บ้านชายควน หมู่ 4 ต.ทุ่งหวัง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา ใช้พื้นที่ครึ่งไร่ ปลูกพืชผักอายุสั้นผสมผสานหลายชนิด หมุนเวียนกันไปตลอดทั้งปีเพื่อบริโภคในครัวเรือนเหลือขายสร้างรายได้ทุกวัน ซึ่งในช่วงนี้ ลุงนัยและป้าพิน ปลูกมะระจีนพันธุ์พื้นเมือง บวบงู และพืชผักกินใบต่างๆ เช่น ผักคะน้า ผักเคล และ ผักบุ้งแก้ว เนื่องจากเป็นพืชอายุสั้น โตวัย ให้ผลผลิตเร็ว ใช้น้ำน้อยเหมาะแก่การปลูกพืชในช่วงหน้าแล้ง สำหรับมะระจีนพื้นบ้าน และบวบงู เป็นพืชไม้เลื้อย จะปลูกแบบยกร่อง และปักค้าง หลังปลูกประมาณ 45 วันหรือ 1 เดือนครึ่ง ก็เริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ และสามารถเก็บผลผลิตได้นานประมาณ 2 เดือน ส่วนผักใบ ทั้งผักบุ้งแก้ว ผักเคล และคะน้า ปลูกพื้นที่ว่างที่เหลือ รวมทั้งปลูกบนร่องระหว่างแถวของบวบ และมะระอีกด้วย เป็นการใช้พื้นที่ว่างให้เกิดประโยชน์มากที่สุด

 

ลุงนัย เล่าให้ฟังว่า สำหรับการปลูกพืชผักของตนนั้น ใช้ปุ๋ยคอกและปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพที่ผลิตขึ้นมาเองเป็นหลัก และเสริมด้วยปุ๋ยเคมีบ้างเล็กน้อย และไม่ใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชเลย หากมีศัตรูพืชมารบกวนใช้น้ำหมักสมุนไพรไล่แมลงที่ทำขึ้นมาเอง ส่วนมะระจีนจะใช้วิธีห่อผลด้วยกระดาษตั้งแต่ผลมีขนาดเล็กเพื่อป้องกันไม่ให้แมลงมากัดทำลายจึงทำให้ผลผลิตผักของตนปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเป็นที่ต้องการของลูกค้าซึ่งการเก็บเกี่ยวผลผลิตของตนจะเก็บผลผลิตบวบงูทุกวัน ในช่วงเย็นได้ผลผลิตวันละประมาณ 10 กิโลกรัม ส่วนมะระจีนพื้นบ้านเก็บผลผลิต วัน เว้น วัน ในช่วงเช้า หรือหากวันไหนผลผลิตออกมากก็จะเก็บผลผลิตจำหน่ายทุกวัน สำหรับเช้าวันนี้ลุงนัยและภรรยา ช่วยกันเก็บมะระจีนพื้นบ้าน ได้ประมาณ 30 กิโลกรัม

 

หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตจะนำผลผลิตมารวมกันและคัดแยกผลผลิตที่ไม่มีคุณภาพออกไป และเตรียมนำผลผลิตที่ดีมีคุณภาพไปจำหน่ายให้ลูกค้า ซึ่งภรรยาจะนำไปจำหน่ายเองที่ตลาดนัดชุมชน บวบงู จำหน่ายราคา กิโลกรัมละ 30 บาท ส่วนมะระจีนพื้นบ้าน จำหน่ายราคากิโลกรัมละ 50 บาท ส่วนผักบุ้งแก้ว ผักคะน้า และผักเคล จะเก็บมัดเป็นกำขนาดเท่ากำมือ จำหน่ายกำละ 10-15 บาท ผลผลิตที่เก็บได้แต่ละครั้งไม่เพียงพอกับความต้องการของลูกค้า เพราะมั่นใจว่าผักของตนปลอดภัยจากสารพิษแน่นอน ทำให้ตนและครอบครัวมีรายได้จากการขายผักครั้งละประมาณ 1,500 บาท วันนี้ผลผลิตที่ได้ยังไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาด จึงอยากให้พี่น้องเกษตรกรที่สนใจปลูกพืชอายุสั้นใช้พื้นที่เพียงเล็กน้อยก็สามารถสร้างรายได้เป็นอย่างดีให้กับครอบครัว สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 087- 8368584

 

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Related posts