กรมพละ จับมือ ส.คอร์ฟบอล พัฒนาสู่มวลชน

เมื่อวันที่ 3 ก.พ.63 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ นายสันติ ป่าหวาย อธิบดี กรมพลศึกษา พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. สุปราณี ขวัญบุญจันทร์ นายกสมาคมกีฬาคอร์ฟบอลแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและกิจกรรม (MOU) ระหว่าง กรมพลศึกษา กับ สมาคมกีฬาคอร์ฟบอลแห่งประเทศไทย โดยมี ดร.เนตรทราย วงศ์อุปราช อุปนายกสมาคมฯ, นายสุธน วิชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรการพลศึกษาและการกีฬา กรมพลศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาคมกีฬาคอร์ฟบอลแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นพยาน
นายสันติ ป่าหวาย อธิบดี กรมพลศึกษา กล่าวถึงการลงนามความร่วมมือครั้งนี้ว่า ทางกรมพลศึกษา มีแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ต้องการให้ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” ตามนโยบายและแนวทางส่งเสริมและพัฒนาการพลศึกษา สุขภาพ การกีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และการพัฒนาบุคลากรสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยมี สถาบันพัฒนาบุคลากรการพลศึกษาและการกีฬา เป็นผู้ดูแลในการจัดฝึกอบรมทั้งผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสิน โดยทางกรมพลศึกษา คาดว่าน่าจะนำเข้าบรรจุเป็นกีฬาสาธิต ในกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 ที่กรุงเทพมหานคร จะเป็นเจ้าภาพ ต่อจากอุดรธานี จึงนับว่าการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง สำหรับบุคลากรและนักพลศึกษา ในสังกัดกรมพลศึกษา ทั่วประเทศ ที่จะร่วมกันพัฒนาบุคลากร ด้วยการเผยแพร่ความรู้ด้านเทคนิคและการกีฬา การจัดการ การอบรม รวมถึงการจัดหาวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญจากต่างประเทศและในประเทศ มาถ่ายทอดความรู้ให้บุคลากรกีฬาทุกระดับ ให้มีความรู้และทักษะ ทางด้านเทคนิคกีฬาคอร์ฟบอลและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องต่อไป
รองศาสตราจารย์ ดร. สุปราณี ขวัญบุญจันทร์ นายกสมาคมกีฬาคอร์ฟบอลแห่งประเทศไทย กล่าวว่า สมาคมฯ หวังว่าการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและกิจกรรมกับทางกรมพลศึกษา จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อวงการกีฬาคอร์ฟบอล ที่จะได้นำองค์ความรู้ไปพัฒนาต่อยอดกับนักกีฬา, นักพลศึกษา รวมถึงการฝึกอบรมผู้ตัดสินและผู้ฝึกสอนกีฬาคอร์ฟบอล ซึ่งมีความสำคัญในการที่จะทำวงการกีฬาคอร์ฟบอล ได้รับความนิยมมากขึ้นตามลำดับ เนื่องจากกีฬาชนิดนี้สามารถเล่นร่วมกันได้ทั้งชายและหญิงอยู่ในทีมเดียวกัน สีสันของเกมการแข่งขัน การแต่งกายของนักกีฬา นอกจากนั้นยังมีโครงการที่จะจัดการฝึกอบรมโดยเชิญวิทยากรมาจากต่างประเทศ ซึ่งจะทำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับฟังเนื้อหาและเทคนิคทักษะอย่างถูกต้อง และจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวงการคอร์ฟบอล ต่อด้วยกิจกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาคอร์ฟบอลในส่วนภูมิภาค การแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ที่ได้รับการตอบรับจากทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันจำนวนมาก รวมถึงการจัดแข่งขันระดับนานาชาติเป็นครั้งแรกในประเทศไทย คือ รายการแข่งขันกีฬาคอร์ฟบอล 4 อายุไม่เกิน 19 ปี และอายุไม่เกิน 16 ปี ชิงแชมป์เอเซีย 2020 “The 4th IKF Asia U19 & U16 Korfball4 Championships 2020” ระหว่างวันที่ 29 มี.ค.-4 เม.ย.นี้ ที่ จ.อุดรธานี
สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกีฬาคอร์ฟบอล และข่าวสารการจัดฝึกอบรมได้ที่ www.dpe.go.th หรือเฟสบุ๊คสมาคมกีฬาคอร์ฟบอล www.facebook.com/Korfball Association of Thailand : KAT

Related posts