ชมรมคนรักเมืองลุง จัดคอนเสิร์ท การกุศล คาราบาว 31 พ.ค.นี้ รายได้หนุนกิจการสาธารณะเพื่อชาวพัทลุง ,ชมรมผู้สูงอายุพัทลุง และจัดฟุตบอล PT เขียวเหลือง in Bangkok

มื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. ได้มีการแถลงข่าว การจัดงานคอนเสิร์ตการกุศล “ ชมรมคนรักเมืองลุง “ ร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมพัฒนาบ้านเกิด”   ณ อาคาร BTS นิคมอุตสาหกรรม นวนคร รังสิต  โดยคอนเสิร์ตคาราบาวจะจัดขึ้น ในวันที่ 31 พฤกษาคม 2563 ณ​ สนามไทยญี่ปุ่นดินแดงกีฬาเวสน์​ 2        สำหรับการแถลงข่าวนำทีมโดย ว่าที่ ร.ต. สิทธิพร บาลทิพย์ ประธานชมรมฯ คุณ คณิต ชุมช่วย เลขานุการชมรมฯ นาย ณรงค์ แก้วพรพงศ์ อุปนายกสมาคมชมรมฯ นายประเสริฐ เพียรมนกุล นายกสมาคมผู้สูงอายุชาวจังหวัดพัทลุง นาย สถาพร อ่อนสง สถาพร สัตรัตน์ ร่วมกันแถลงข่าว เพื่อทำการกุศล เพื่อหาแนวทาง ในการหารายได้ เพื่อ ทำกิจกรรมทางสาธารณะ เพื่อประโยชน์ ชาวจังหวัดพัทลุง และ มอบให้ชมรมผู้สูงอายุ เพื่อทำกิจกรรม เพราะเป็นบุคลที่ ล้วนทำประโยชน์เพื่อชาวพัทลุง รวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งของรายได้ สมทบเงินบ างส่วน เพื่อ ทำกิจกรรม ในงาน ฟุตบอล PT เขียวเหลือง in Bangkok …

Related posts