สู่ท็อปเทนของโลก สัมพันธ์ไทย-เอฟเอโอ

ประเทศไทยเป็นประเทศส่งออกอาหารอันดับ12ของโลกอันดับ2ในเอเซียและอันดับ1ของอาเซียนซึ่งตั้งเป้าก้าวสู่อันดับท็อปเทนของโลกภายใต้นโยบายปฏิรูปเกษตรจึงมีความสำคัญต่อโลกในฐานะผู้นำในการผลิตอาหาร การมาเยือนประเทศไทยของท่านฉู ตงหยู ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ(เอฟเอโอ-FAO)และคณะจึงเป็นโอกาสดีที่จะได้หารือถึงความร่วมมือด้านการเกษตรและอาหารระหว่างไทยกับเอฟเอโอ. ซึ่งเมื่อวานเช้าท่านฉูได้พบเจรจากับท่านนายกรัฐมนตรีและบ่ายได้หารือกับผมที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยที่เช้าวันนี้ท่านรัฐมนตรีเกษตร ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อนมอบหมายให้นำท่านผู้อำนวยการใหญ่เอฟเอโอ.และคณะพบเกษตรกรไทยและสมาร์ทฟาร์มที่สุพรรณบุรี

Related posts