บริษัทสหมงคลประกันภัยจำกัด(มหาชน) ก่อตั้งมาเป็นเวลา69ปี จัดประชุมผู้บริหารตัวแทนภาค ประจำปี 2563

โดย ร้อยเอก รชฏ พิสิษฐบรรณกร  ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการ ประชุม เพื่อให้นโยบายการดำเนินงานและยุทธศาสตร์การตลาดโดยผนึกพลังตัวแทนทั้งประเทศ เสริมศักยภาพการขายและบริการอย่างรอบด้าน เพิ่มประสิทธิภาพด้านแข่งขันทางการตลาด ให้ทะลุเป้าเบี้ยประกันภัย 1,000 ล้านบาท ในปีนี้
ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ในอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2563

Related posts