สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทน. ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมชม มหกรรมอาหารปลอดภัย ในงาน “Safe Food Good Life อาหารปลอดภัย ฉายรังสีปลอดโรค”

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทน. ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมชม
มหกรรมอาหารปลอดภัย ในงาน “Safe Food Good Life อาหารปลอดภัย ฉายรังสีปลอดโรค” พบกับ
ข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับอาหารฉายรังสี อาทิ ประโยชน์และวัตถุประสงค์ของการฉายรังสีอาหาร การฉายรังสี
จะท าให้อาหารปลอดภัยได้อย่างไร ประเภทอาหารที่สามารถฉายรังสีได้ วิธีสังเกตอาหารฉายรังสี เทคโนโลยี
การฉายรังสีในประเทศไทย การยอมรับอาหารฉายรังสีในประเทศต่างๆ ฯลฯ พร้อมชม ช็อป ชิมกับร้านค้า
จ าหน่ายอาหารปลอดภัย และท าความรู้จักกับอาหารฉายรังสีจากผู้ประกอบการอาหารฉายรังสีในประเทศไทย
เพื่อยกระดับการรับรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับอาหารฉายรังสีได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ภายในงานยังจะได้พบ
กับแขกรับเชิญชื่อดัง ที่จะมาร่วมพูดคุย ให้ความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับอาหารฉายรังสี พบกับ
ฟ้าใส ปวีณสุดา Miss Universe Thailand 2019, หมอป๊อป ธนศักดิ์, เชฟเทพ มนต์เทพ และใบเฟิร์น พัสกร
ในวันที่ 21-22 มีนาคม 2563 ณ ลานกิจกรรม ชั้น G ห้างสรรพสินค้าสามย่านมิตรทาวน์ ตั้งแต่เวลา 10.00 –21.00น.

Related posts