ประชุมหารือป้องกันแก้ไข ปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืนเร่งด่วนพื้นที่โครงการEEC ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง

ประชุมหารือป้องกันแก้ไข ปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืนเร่งด่วนพื้นที่โครงการEEC ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง

 

เมื่อวันที่ 23 มี.ค 63 เวลา 9:00 ที่ผ่านมา ณ.ห้องประชุม คณะทำงาน ฯ รองนายกรัฐมนตรี ชั้น3 สำนักนายก ทำเนียบรัฐบาล นาย วิเชษฐ เกตุแก้ว ตัวแทนภาคประชาชนในพื้นที่ร่วม ประชุม หารือ ป้องกัน แก้ไข ปัญหาภัยแล้ง ร่วมกับ พลเรือเอก พิเชฐ ตานะเศรษฐ หัวหน้าคณะทำงานกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค สำหรับรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) / สนทช / ภาครัฐ/เจ้าท่า/ชลประทาน /กนอ. และภาคเอกชน เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง อย่างยั่งยืนโดยเร่งด่วน พื้นที่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยองสู้วิกฤติต้อนรับพื้นโครงการ EECที่กำลังจะเกิดขึ้นในเร็วไปนี้

Related posts