สุรียา ยีลูมา นั่งตำแหน่งกรรมการบริหารพรรครวมแผ่นดิน มั่นใจนโยบายพรรคตอบโจทย์ปัญหาปากท้อง 3 จังหวัด ชายแดนภาคใต้

พรรคพลังชาติไทย เปลี่ยนชื่อมาเป็น พรรครวมแผ่นดิน จัดประชุมใหญ่วิสามัญ ที่โรงแรมรามาการ์เด้…

Read More