ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 ประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจหลักเกณฑ์ ให้คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ ,เรียกตัวผู้เข้าสอบ

ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 ประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจหลักเกณฑ์ ให้คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ ,เรียกตัวผู…

Read More

นราธิวาส-สช.นราธิวาส จัดพิธีเปิดและส่งมอบนักศึกษาในโครงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เชื่อมสัมพันธ์ทั้งสองประเทศ

นราธิวาส-สช.นราธิวาส จัดพิธีเปิดและส่งมอบนักศึกษาในโครงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-สาธารณรัฐอินโ…

Read More

สุโขทัย-โครงการมอบทุนการศึกษานักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

สุโขทัย-โครงการมอบทุนการศึกษานักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย วิทยาลัยอาชีวศึกษา…

Read More

นครนายก – พิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียนให้โรงเรียนอนุบาลองครักษ์ (ผดุงองครักษ์ประชา) ตามโครงการ “1 จังหวัด 1 โรงเรียน 1 ห้องสมุดอาเซียน เพื่อประชาชนและเยาวชนไทย

นครนายก – พิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียนให้โรงเรียนอนุบาลองครักษ์ (ผดุงองครักษ์ประชา) ตาม…

Read More

เชียงใหม่-การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษนักเรียนนักศึกษาระดับนานาชาติ – ครั้งที่1

เชียงใหม่-การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษนักเรียนนักศึกษาระดับนานาชาติ – ครั้งที่1 วันที่ …

Read More