ส.นักข่าวช่างภาพกีฬาทำบุญให้สื่อที่ล่วงลับ แจก”บุคคลทรงคุณค่าทางการกีฬา”4รางวัล

สมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทย จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 …

Read More