ก.แรงงาน ผลิต “พ่อค้า-แม่ค้าออนไลน์” ช่องทางอาชีพยุค New Normal

รมช.แรงงาน ปลื้ม กพร. ผลิต “พ่อค้า-แม่ค้าออนไลน์” เพิ่มช่องทางสร้างอาชีพยุค New Normal เขต…

Read More