“อี สมาร์ท” ให้นั่งเรือไฟฟ้าฟรี 2 เดือน ดีเดย์ 23 ธ.ค.นี้

    ในวันที่ 22 ธันวาคม 2563 ที่ ท่าเรือ แคท ทาวเวอร์ กระทรวงคมนาคม ได้ร่วมกับกร…

Read More

ผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ เปิดฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง และการพัสดุ ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน ประธานเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิ…

Read More