“กรมชลประทาน” จัดสื่อสัญจร ศึกษาผลกระทบอาคารบังคับน้ำท้ายเขื่อนภูมิพล

สืบเนื่องจาก กรมชลประทาน โดยสำนักบริหารโครงการ ได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วย บ…

Read More

“กรมชลประทาน” จัดสื่อสัญจร ศึกษาผลกระทบอาคารบังคับน้ำท้ายเขื่อนภูมิพล

สืบเนื่องจาก กรมชลประทาน โดยสำนักบริหารโครงการ ได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วย บ…

Read More