GC หนุนสร้าง“ชุมชนเข้มแข็ง” ผสานพลัง สร้างงาน สร้างรายได้ให้ชุมชน

ภูมิปัญญาชาวบ้านและอัตลักษณ์ท้องถิ่น คือ สิ่งพิเศษที่มีเฉพาะตัวตน หรือ เฉพาะพื้นที่ใดพื้นท…

Read More

บลูเทค ซิตี้ มอบเครื่องอุปโภค เพื่อสนับสนุนภารกิจโควิด-19 และโรงครัวลูกหลวงพ่อโสธร ห่วงใยช่วยผู้ประสบภัยโควิด

บลูเทค ซิตี้ มอบเครื่องอุปโภค เพื่อสนับสนุนภารกิจโควิด-19 และโรงครัวลูกหลวงพ่อโสธร ห่วงใยช…

Read More