รองเจ้าคณะจังหวัดสงขลา ทหาร ต่อเติมบ้านให้ชาวมุสลิมฐานะยากจน บ้านคับแคบอยู่กันถึง 14 ชีวิต

รองเจ้าคณะจังหวัดสงขลา ทหาร ต่อเติมบ้านให้ชาวมุสลิมฐานะยากจน บ้านคับแคบอยู่กันถึง 14 ชีวิต…

Read More

นิพนธ์ ย้ำ 3 เรื่องหลัก เร่งฉีดวัคซีนเมืองท่องเที่ยว – บริหารจัดการน้ำแก้อุทกภัย/ภัยแล้งพร้อมเร่งรัดฟื้นฟูเยียวยาพื้นที่ได้รับผลกระทบ – ลดสถิติการสูญเสียบนท้องถนน แก่ผู้บริหารก.มหาดไทย เตรียมพร้อม ก่อนเริ่มปีงบ 65

นิพนธ์ ย้ำ 3 เรื่องหลัก เร่งฉีดวัคซีนเมืองท่องเที่ยว – บริหารจัดการน้ำแก้อุทกภัย/ภัย…

Read More