ตราด-แก้บนศาลเจ้าแม่มะพร้าวเหลือง หลังถูกลอตเตอรี่ 2 งวดติด รับกว่าแสนบาท (ชมคลิป)

ตราด-แก้บนศาลเจ้าแม่มะพร้าวเหลือง หลังถูกลอตเตอรี่ 2 งวดติด รับกว่าแสนบาท     หล…

Read More

จันทบุรี-คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน สภาผู้แทนราษฎร ติดตามการเตรียมความพร้อมการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น (ชมคลิป)

จันทบุรี-คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน สภาผู้แท…

Read More

กองทัพเรือ โดยทัพเรือภาคที่ 1 จัดกิจกรรมค่ายผู้นำเยาวชนสมานฉันท์ กองทัพเรือ ประจำปี 2564 ณ โรงเรียนเกาะกูดวิทยาคม

กองทัพเรือ โดยทัพเรือภาคที่ 1 จัดกิจกรรมค่ายผู้นำเยาวชนสมานฉันท์ กองทัพเรือ ประจำปี 2564 ณ…

Read More