ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 9 เปิด“โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการสารเคมีอันตรายเพื่อลดผลกระทบ ต่อสุขภาพแรงงานอย่างยั่งยืน”

ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 9 เปิด“โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการสารเคมีอันตราย…

Read More

“สุชาติ” รมว.แรงงาน ห่วงใยผู้ประกันตน มอบที่ปรึกษาแรงงาน “ธิวัลรัตน์” ลงพื้นที่ช่วยผู้ประกันตนทุพพลภาพ ที่จังหวัดชุมพร

“สุชาติ” รมว.แรงงาน ห่วงใยผู้ประกันตน มอบที่ปรึกษาแรงงาน “ธิวัลรัตน์” ลงพื้นที่ช่วยผู้ประก…

Read More