นราธิวาส-อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน หารือร่วมกับภาคเอกชนถึงแนวทางพัฒนาฝีมือแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาสหลังวิกฤตโควิด-19

นราธิวาส-อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน หารือร่วมกับภาคเอกชนถึงแนวทางพัฒนาฝีมือแรงงานในพื้นที่เ…

Read More

นครนายก — พุทธศาสนิกชนทอดกฐินสามัคคี วัดธรรมปัญญา หลวงพ่อเสาร์ 5 (ชมคลิป)

พุทธศาสนิกชนร่วมบุญทอดกฐินสามัคคี วัดธรรมปัญญา หลวงพ่อเสาร์ 5 ศักด์สิทธ์ ได้ปัจจัยกว่า 4 ล…

Read More

นราธิวาส-รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน kick off ประชุมกระจายแผนและซักซ้อมแนวทางขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ปี 2565

นราธิวาส-รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน kick off ประชุมกระจายแผนและซักซ้อมแนวทา…

Read More