ตำรวจภูธรภาค 2 แถลงข่าวผลการระดมกวาดล้างการแข่งรถในทาง ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคตะวันออก

ตำรวจภูธรภาค 2 แถลงข่าวผลการระดมกวาดล้างการแข่งรถในทาง ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคตะวันออก &nbs…

Read More

นราธิวาส-สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดาเป็นองค์ประธานกรรมการ พระราชทานหนังสือ “เรื่องเล่าชาวคชานุรักษ์”ให้กับหน่วยงานที่ได้รับผลกระทบจากช้างป่าเพื่อเรียนรู้การอยู่ร่วมกัน

นราธิวาส-สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร …

Read More

สระบุรี/การเยี่ยมชมศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อผู้ประกันตนตามมาตรา33 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระบุรี

สระบุรี/การเยี่ยมชมศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อผู้ประกันตนตามมาตรา33 สำนักงานประกันสังคมจั…

Read More

บึงกาฬ – กกล.สุรศักดิ์มนตรี โดย ฉก.ทพ.21 จัดชุดปฏิบัติการ Army Delivery พราน 21 มอบผ้าห่มต้านภัยหนาวถึงมือประชาชนในพื้นที่ จ.บึงกาฬ

บึงกาฬ – กกล.สุรศักดิ์มนตรี โดย ฉก.ทพ.21 จัดชุดปฏิบัติการ Army Delivery พราน 21 มอบผ้าห่มต…

Read More

ตำรวจนาจอมเทียน จัดทำ MOU ชุมชนยั่งยืน แก้ปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน (ชมคลิป)

ตำรวจนาจอมเทียน จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ป…

Read More