นครนายก – วัดธรรมปัญญาจัดสวดมหาพุทธาภิเษก องค์ท้าวเวสสุวรรณ วาระ 2 (ชมคลิป)

วัดธรรมปัญญา จัดสวดมหาพุทธาภิเษก องค์ท้าวเวสสุวรรณ วาระ 2 เสาร์ที่ 1 มกราคม 2565 ที่วัดธรร…

Read More

นราธิวาส-ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมคณะตรวจเยี่ยมเพื่อเป็นการบำรุงขวัญและกำลังใจแก่กำลังพลชุดปฏิบัติงานในช่วงต้อนรับเทศกาลปีใหม่

นราธิวาส-ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมคณะตรวจเยี่ยมเพื่อเป็นการบำรุงขวัญและกำลังใจแก่ก…

Read More

นครนายก – วัดหลวงพ่อปากแดงยังมีมนต์ขลังหลังโควิดคนแห่กราบไหว้หลวงพ่อปากแดงแน่นวัดเนื่องในช่วงเทศกาลปีใหม่

นครนายก – วัดหลวงพ่อปากแดงยังมีมนต์ขลังหลังโควิดคนแห่กราบไหว้หลวงพ่อปากแดงแน่นวัดเนื…

Read More