สระบุรี/เครือข่ายสระบุรีวิถีใหม่จัดกิจกรรมสดุดีวีรกรรมพระเจ้าตากกู้ชาติ (ชมคลิป)

สระบุรี/เครือข่ายสระบุรีวิถีใหม่จัดกิจกรรมสดุดีวีรกรรมพระเจ้าตากกู้ชาติ วันที่ 5 มกราคม 25…

Read More

สระบุรี/สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงบำเพ็ญพระกุศลทักษิณานุปทานอุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในวันทหารม้า ประจำปี 2565 (ชมคลิป)

สระบุรี/สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงบำเพ็ญพระกุศลทักษิณานุป…

Read More

กาฬสินธุ์-ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เดินสายกราบขอพรพระคุณเจ้า เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2565

กาฬสินธุ์-ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เดินสายกราบขอพรพระคุณเจ้า เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื…

Read More

นราธิวาส-แม่ทัพภาคที่ 4 พบปะพลังมวลชน ยืนยันเจตนารม 18 ปี จากเจาะไอร้อง เป็นเจาะไอรัก วันนี้คนในพื้นที่ยิ้มได้ เพราะทุกคนรวมพลังปลดปล่อยเงื่อนไขความรุนแรงด้วยสันติวิธี สู่พื้นที่สันติสุข

นราธิวาส-แม่ทัพภาคที่ 4 พบปะพลังมวลชน ยืนยันเจตนารม 18 ปี จากเจาะไอร้อง เป็นเจาะไอรัก วันน…

Read More

ลำพูน – จังหวัดลำพูนปิดศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช 2565

สถิติการเกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ที่จังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่ 4 มกราคม 2565 เก…

Read More