ผู้บัญชาการทหารอากาศ ให้โอวาทแก่เจ้าหน้าที่ ผู้ฝึกสอน และนักกีฬา สังกัดกองทัพอากาศ ที่จะเดินทางไปร่วมแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ผู้บัญชาการทหารอากาศ ให้โอวาทแก่เจ้าหน้าที่ ผู้ฝึกสอน และนักกีฬา สังกัดกองทัพอากาศ ที่จะเด…

Read More

นครนายก – โครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมศักยภาพองค์กรเครือข่ายและการเชื่อมโยงการทำงานช่วงสถานการณ์ การเกิดโรคระบาดและประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ 19

นครนายก – โครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมศักยภาพองค์กรเครือข่ายและการเชื่อม…

Read More

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยฯ (อสส.) ผลักดันสวนสัตว์นครราชสีมา ผลิต “ดินพลังแรด” เพื่อการจำหน่ายดินปลูกต้นไม้ ให้นักท่องเที่ยว

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยฯ (อสส.) ผลักดันสวนสัตว์นครราชสีมา ผลิต “ดินพลังแรด” เพื่อการจ…

Read More

กก.ชายแดนไทย – กัมพูชา ประชุม RBC ครั้งที่ 28 พัฒนาความร่วมมือ เพื่อความผาสุกประชาชนทั้งสองประเทศ

กก.ชายแดนไทย – กัมพูชา ประชุม RBC ครั้งที่ 28 พัฒนาความร่วมมือ เพื่อความผาสุกประชาชนทั้งสอ…

Read More

ซาอุดีอาระเบีย สานต่อความร่วมมือด้านกีฬา ย้ำไทยพร้อมริเริ่มความร่วมมือแข็งขันทุกด้าน

ซาอุดีอาระเบีย สานต่อความร่วมมือด้านกีฬา ย้ำไทยพร้อมริเริ่มความร่วมมือแข็งขันทุกด้าน พล.อ.…

Read More